Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...

Leo Tolstoy / Лев Николаевич Толстой

Herre och dräng / Хозяин и работник

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Göte Bjurman.
[Оглавление]
[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X]
IV. IV.
Den bondgård, där Wassilij Andrejitsch tagit in, var en av de största i byn. Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне.
Familjen ägde fem jordlotter och hade dessutom arrenderat främmande jord. Семья держала пять наделов и принанимала еще землю на стороне.
På gården funnos åtta hästar, tre kor, två årskalvar och omkring tjugu får. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец.
Familjen bestod av tjugutvå personer: fyra gifta söner, sex sonsöner, av vilka en också var gift, två barnbarns barn, tre fader- och moderlösa barn och fyra sonhustrur jämte barn. Всех семейных во дворе было двадцать две души: четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами.
Det var en av de få gårdar, som ännu förblivit oskiftad, men även här försiggick en inre kamp, vilken som alltid först kommer till utbrott bland kvinnfolken, en strid och osämja, som oundvikligt måste leda till snar upplösning. Это был один из редких домов, оставшихся еще не деленным; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу.
Två söner voro vattenbärare i Moskwa. Два сына жили в Москве в водовозах.
I hemmet befunno sig för tillfället gammelfar, gamlamor, äldste sonen, en son från Moskwa, som kommit på besök till helgen, samt alla sonhustrurna med deras barn. Utom husfolket fanns där en gäst, granne till dem och byålderman. Дома теперь были старик, старуха, второй сын - хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.
Över bordet hängde en lampa med skärm, och belyste klart den under densamma stående teservisen, brännvinsflaskan, maten och tegelväggarna i de främre hörnen med helgonbilderna och de andra vanliga bilderna. Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами.
Förnämsta platsen intog Wassilij Andrejitsch. Han hade sin svarta livpäls på sig, satt och strök de frusna mustascherna och såg sig omkring i rummet med sina utstående hökögon och tittade på de närvarande. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами.
Utom Wassilij Andrejitsch sutto vid bordet den vitskäggige, flintskallige gammelfar i vit, hemvävd skjorta, bredvid honom, i fin kattunsskiorta, den från Moskva på besök komne sonen, den äldste, axelbrede sonen, vilken skötte husbondeskapet, och slutligen en mager, rödhårig bonde, byåldermannen. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый белобородый старик-хозяин в белой домотканой рубахе; рядом с ним, в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами, - сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий - старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик - сосед.
Sedan bönderna tagit sig några supar med litet tilltugg, drucko de te. Teköket stod just och puttrade på golvet bredvid ugnen. Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На полатях и на почке виднелись ребята.
På bänken satt en av kvinnorna, böjd över en vagga. На нарах сидела баба над люлькою.
Den gamla husmodern, vars ansikte var fullt av fina rynkor, passade upp på Wassilij Andrejitsch. Старушка-хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками лицом, ухаживала за Василием Андреичем.
Just då Nikita kom in i rummet, hällde hon brännvin i ett tjockt dricksglas och räckte det till Wassilij Andrejitsch. В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.
"Håll till godo, Wassilij Andrejitsch, det går inte an med mindre, man måste önska varandra lycka till helgen", sade gammelfar. - Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, поздравить надо, - говорила она. - Выкушай, касатик.
Nikita, som var frusen och trött blev mycket orolig, då han såg brännvinet och kände lukten därav. Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту.
Han rynkade pannan, skakade snön från mössan och burnusen, gjorde korstecknet tre gånger och bugade sig för helgonbilderna. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, три раза перекрестился и поклонился образам.
Han vände sig därpå till husbonden, hälsade först på honom, sedan på alla bordsgästerna och kvinnorna, som sutto vid ugnen. "Lycka till helgen!" sade han och började att klä av sig, utan att se på bordet. Потом, обернувшись к хозяину-старику, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: "С праздником", - стал раздеваться, не глядя на стол.
"Så mycket rimfrost du har på dig, farbror" sade den äldste sonen, seende på Nikitas ansikte, ögon och skägg, som var vitt av snöflockar. - Ну и заиндевел же ты, дядя, - сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.
Nikita tog av sig överrocken, skakade den, hängde den vid ugnen och gick fram till bordet. Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу.
Man bjöd också honom på brännvin. Ему тоже предложили водки.
Det var ett ögonblicks pinsam kamp för honom, han höll på att taga glaset och tömma den ljusa, dof-tande vätskan, men han kastade en blick på Wssilij Andrejitsch, kom ihåg den ed han svurit, de uppsupna stövlarna, Böttcher, sin son, åt vilken han till våren lovat att köpa en häst, suckade och sköt glaset ifrån sig. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу; но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.
"Tackar ödmjukast, men jag dricker inte" sade han, rynkande pannan och satte sig på bänken vid fönstret. - Не пью, благодарим покорно, - сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.
"Varför inte?,, " frågade den äldste sonen. - Что же так? - сказал старший брат.
"Jag dricker inte, nej jag dricker inte", upprepade Nikita, utan att se upp, skelande på sina mustascher och sitt skägg och de däri upptinande ispiggarna. - Не пью, да и не пью, - сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.
"Häll bör inte dricka något", sade Wassilij Andrejitsch, som åt på en kringla, sedan han druckit brännvinet. - Ему не годится, - сказал Василий Андреич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.
"Då skall du dricka te" sade den vänliga gumman. - Ну, так чайку, - сказала ласковая старушка,
"Du har tydligen frusit ordentligt, mitt hjärta lilla, Nå, kvinnor, varför är inte teet färdigt?" - Чай, иззяб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь?
"Det är färdigt," svarade en av de unga hustrurna. - Готов, - отвечала молодайка.
Hon torkade av den ångande samovaren och satte den med möda på bordet. Обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, она с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.
Under tiden berättade Wassilij Andrejitsch, hur hade åkt vilse, hur de kommit till samma by tvenne gånger, hur de irrat omkring och var de mött de druckna bönderna. Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных.
Värdfolket föll i förvåning, förklarade var och varför de kommit bort från vägen, vilka de druckna voro och hur de skulle ha farit. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.
"Till Moltschanowka kan ett litet barn hitta, om man bara icke tar miste på krökningen av stora landsvägen. Där är en liten skogsdunge. Och ni kunde inte finna vägen?" sade åldermannen. - Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака, - куст тут видать. А вы не доехали! - говорил сосед.
"Stanna kvar här över natten! Kvinnfolken bädda åt er", övertalade gammelmor. - А то ночевали бы. Бабы постелют, - уговаривала старушка.
"I morgon kunna ni fara vidare, då går det så mycket bättre", sade gammelfar. - Утречком поехали бы, разлюбезное дело, - подтверждал старик.
"Det går inte, min vän. Affärerna framför allt," sade Wassilij Andrejitsch. - Нельзя, брат, дела! - сказал Василий Андреич.
"Sätt bara bort en timme, och du kan aldrig i tiden ta igen den", sade han, i det han påminde sig skogen och köpmännen från staden, vilka kunde ta ifrån honom köpet. - Час упустишь, годом не наверстаешь, - добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку.
"Nog måtte vi väl kunna taga oss dit?" frågade han Nikita. - Доедем ведь? - обратился он к Никите.
Nikita svarade icke något på länge, så upptagen var han med sitt skägg, som höll på att tina upp. Никита долго не отвечал, все как будто озабоченный оттаиванием бороды и усов.
"Bara vi inte på nytt taga miste om vägen", sade han dystert. - Не сбиться бы опять, - сказал он мрачно.
Nikita var på dåligt humör, ty han hade en stark åtrå efter ett glas brännvin och det enda, som kunde dämpa denna önskan, var te och det hade han ännu icke fått. Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно, что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не предлагали.
"Om vi bara komma till vägkröken, så skola vi väl inte sedan köra vilse; vi köra genom skogen till ort och ställe", sade Wassilij Andrejitsch. - Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся; лесом до самого места, - сказал Василий Андреич.
"Det är du som bestämmer, Wassilij Andrejitsch, "vill ni, att vi skola fara, så fara vi. " - Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать, - сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю.
"Då skola vi dricka vårt te och sedan bryta upp!" - Напьемся чайку, да и марш.
Nikita sade ingenting, utan skakade endast på huvudet och sedan han försiktigt slagit teet på tefatet, började han att värma sina frusna händer över imman.. Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки.
Därpå bet han av en sockerbit, bockade sig för värdfolket och sade: Потом, откусив крошечный кусочек сахару, он поклонился хозяевам и проговорил:
"Skål!" och sörplade sedan i sig den värmande vätskan - Будьте здоровы, - и потянул в себя согревающую жидкость.
"Om bara någon kunde följa med oss till vägkröken", sade Wassilij Andrejitsch. - Кабы проводил кто до поворота, - сказал Василий Андреич.
"Det går nog för sig", sade den äldste sonen. - Что же, это можно, - сказал старший сын.
"Petruschka kan spänna för och följa er till vägkröken." - Петруха запряжет, да и проводит до поворота.
"Spänn då för, min vän, jag skall vara dig tacksam därför." - Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.
Medan hästen spändes för, övergick samtalet till det ämne, där det stannat av, när Wassilij Andrejitsch kommit. Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну.
Gammelfar beklagade sig för åldermannen över den tredje sonen i ordningen, som icke skickat honom något till helgen, men väl ihågkommit sin hustru med en präktig gåva. Старик жаловался соседу-старосте на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок.
"Ungdomen vill inte längre lyda", sade gubben. - Отбивается народ молодой от рук, - говорил старик.
"Ja, ja", svarade åldermannen. "det är nästan omöjligt att komma till rätta med den; de ha blivit alltför kloka de unga." - Как отбивается-то, - сказал старик, - сладу нет! Больно умны стали.
Nikita hörde på, betraktade deras ansiktsuttryck och ville tydligen också ha deltagit i samtalet, men var så upptagen av tedrickningen, att han blott kunde nicka instämmande med huvudet. Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой.
Han drack det ena glaset efter det andra och blev därigenom allt varmare och varmare och allt gladare och gladare till mods. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее и теплее, и приятнее и приятнее.
Samtalet rörde sig ännu länge om samma. ämne, om skadan av boskifte, och det var tydligen icke blott i allmänhet talet rörde sig därom, utan frågan gällde boskifte i denna gård, ett skifte som den andre sonen i ordningen fordrade; han satt även med vid bordet och teg envist. Разговор продолжался долго все об одном и том же, о вреде разделов; и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, - разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший.
Detta var tydligen en ömtålig punkt. Alla i gården voro intresserade av den, men de ville blott icke diskutera sina privatangelägenheter av hänsyn till de främmande. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела.
Men slutligen kunde gubben icke hålla sig, utan förklarade med gråten i halsen, att han icke skulle tillåta någon delning så länge han levde, att i hans hus allting, Gud vare lov, fanns i överflöd, men att en delning skulle göra dem alla till tiggare. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить - все по миру пойдут.
"Alldeles som hos Matwejews", instämde åldermannen. "De hade en fin gård, men efter boskiftet blev det ingenting kvar." - Вот как Матвеевы, - сказал сосед. - Был дом настоящий, а разделили - ни у кого ничего нет.
"Så vill du också ha det" sade gubben, vänd till sin son. - Так-то и ты хочешь, - обратился старик к сыну.
Denne svarade icke och det uppstod en obehaglig tystnad som avbröts av Petruschka. Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха
Hästen var förspänd och Petruschka, småleende som alltid, hade redan en god stund varit inne i rummet. Лошадь была готова и Петрушка, улыбался как всегда, вернувшийся за несколько минут перед этим в избу.
"Det finns en fabel passande in på detta hos Paulson", sade han. - Так-то у Пульсона есть басня, - сказал он.
"En fader gav sina barn en kvast att slita sönder. Hela kvasten kunde de icke få sönder, men kvist för kvist gick det lätt nog. Så är det också härvidlag ". sade han med ett belåtet leende. - Дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по прутику - легко. Так и это, - сказал он, улыбаясь во весь рот.
"Nu måste vi bryta upp", sade Wassilij Andrejitsch. - А готово, так поедем, - сказал Василий Андреич.
"Och vad boskiftet beträffar, så ge icke efter, farfar! Det är du, som har förvärvat det, du är också husbonde. Gå till fredsdomaren, han skall ställa allt till rätta." - А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.
"Han kommer bara att ställa till bråk!" avbröt honom gubben med gråten i halsen. - Так фордыбачить, так фордыбачить, - плаксивым голосом говорил все свое старик
"Man kan inte få honom att ta reson! Det är som om djävulen farit i kroppen på honom." - Нет с ним ладов. Как осатанел ровно!
Nikita, som under tiden druckit ur sitt femte glas te, vände ändå icke glaset upp och ned, utan så, att. han kunde hoppas att få även det sjätte. Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил бокам, надеясь, что ему нальют еще шестой.
Men samovaren var tom och värdinnan kunde icke bjuda honom på mera. Wassilij Andrejitsch började också att ta på sig pälsen. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать.
Det var ingenting att göra åt saken, Nikita steg nu upp, lade det från alla sidor kringbitna sockerstycket tillbaka i sockerasken, torkade med ärmen av sitt svettdrypande ansikte och drog på sig burnusen. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахару, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат.
Då han var färdig, drog han en djup suck och sedan han tackat värdfolket och tagit avsked, gick han ut ur det varma, ljusa rummet, ut i den mörka, kalla förstugan, där snö och blåst trängde in, samt därifrån ut på den mörka gårdsplanen. Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда - на темный двор.
Petruschka, klädd i päls, stod med sin häst mitt på gården och deklamerade ur Paulson: Петруха в шубе стоял с своею лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил:
"Stormen sveper in himmeln i mörker och virvlar om snön; han tjuter ibland som en varg, gråter ibland som ett barn" "Буря с мглою небо кроет, вихри снежные крутя, аж как зверь она завоет, аж заплачет, как дите"
Nikita nickade instämmande och redde ut tömmarna. Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.
Gubben följde Wassilij Andrejitsch ut ur förstugan med en lykta och skulle lysa honom längre, men vinden blåste ut ljuset. Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло.
Redan ute på gården kunde man märka, att stormen var i tilltagande. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее.
"Men detta var då också ett väder!" tänkte Wassilij Andrejitsch. "Ну, уж погодка", - подумал Василий Андреич, -
"Vi komma kanske aldrig fram. Men det hjälper inte, affärerna framför allt. För övrigt äro vi ju nu resfärdiga." "Пожалуй, и не доедешь, да нельзя, дела! Да и собрался уж"
"Och värdens häst är redan förspänd. Om Gud vill, komma vi väl fram!" "И лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!"
Gubben tyckte också, att det varit bättre, om de stannat kvar; men han hade redan en gång uppmanat sitt gäst att stanna, utan resultat. Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать, но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего.
"Kanske är det min ålder som gör mig rädd, de komma kanske att reda sig", tänkte han. "Может, я от старости так робею, а они доедут", - думал он.
"Nå, vi komma åtminstone i säng utan något bråk och besvär." "Да и по крайности спать ляжем вовремя. Без хлопот".
på svenska
Русско-Шведский словарь для мобильного телефона и планшета. 115 тыс слов

В Стокгольме:

08:06 1 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,035 SEK
1 RUB = 0,11 SEK
1 USD = 8,249 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Svenska Palmen © 2002 - 2021