Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...

Leo Tolstoy / Лев Николаевич Толстой

Herre och dräng / Хозяин и работник

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Göte Bjurman.
[Оглавление]
[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X]
I. I.
Det var en vintermorgon på 70-talet, dagen efter den helige Nikolaus’ fest. Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Николы.
Församlingen firade högtidsdag och ägaren av värdshuset i byn, köpmannen av andra gillet Wassilij Andrejitsch Brechunow kunde icke lämna den. Först och främst måste han vara närvarande i kyrkan — ty han var kyrkovärd — sedan skulle han hemma hos sig taga emot och undfägna släktingar och bekanta. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, - он был церковный староста, - и дома надо было принять и угостить родных и знакомых.
Men äntligen hade även de sista gästerna lämnat huset, och Wassilij Andrejitsch lagade sig genast i väg till en närboende godsägare för att avsluta köp om en liten skogslott, varom han en längre tid underhandlat med honom. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи.
Wassilij Andrejitsch hade bråttom för att köpmännen från staden icke skulle förekomma honom och knipa bort det fördelaktiga köpet för honom. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку.
Den unge godsägaren begärde 10.000 rubel för skogslotten, endast därför att Wassilij Andrejitsch bjöd honom 7.000. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь.
Emellertid utgjorde 7.000 rubel endast tredjedelen av skogens verkliga värde. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи.
Wassilij Andrejitsch hade kanske kunnat pruta ned priset ännu något, ty hagen låg alldeles i hans närhet och bland de köpande i distriktet rådde sedan länge den seden, att icke driva upp prisen för sina grannar. Men Wassilij Andrejitsch hade fått veta, att några personer från huvudstaden i guvernementet hade för avsikt att söka förvärva skogen i Gorjatschkino och därför beslöt han att ofördröjligen söka göra upp affären med godsägaren. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком.
Så snart festen var slut tog han ur ett skåp sjuhundra rubel. till vilka han lade 2.300 av kyrkans medel, som han hade om händer och sedan han noga räknat igenom de tretusen rublerna gömde han dem i en plånbok och begav sig i väg. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои семьсот рублей, добавил к ним находящихся у него церковных две тысячи триста, так чтобы составилось три тысячи рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать.
Drängen Nikita, den ende av Wassilij Andrejitschs tjänare, som denna dag icke var drucken, skyndade att spänna för. Работник Никита, один в тот день не пьяный из работников Василия Андреича, побежал запрягать.
Orsaken till att Nikita icke var drucken var den, att han alltsedan fettisdagen, då han supit upp sin rock och sina höga läderstövlar gjort ett heligt löfte att icke dricka mera och verkligen varit nykter över en hel månad. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц;
Han hade icke heller nu druckit något, fastän det bjudits på brännvin överallt under de båda första högtidsdagarna. не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.
Nikita var en femtiårig bonde från närmaste by, som tillbragt större delen av sitt liv utom hemmet bland främmande människor. Никита был пятидесятилетний мужик из ближней деревни, нехозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях.
Överallt uppskattade man hans arbetsamhet, skicklighet och styrka och i synnerhet hans goda och präktiga karaktär. Men aldrig stannade han länge på ett ställe, ty ett par gånger om året eller oftare förföll han i dryckenskap och icke endast söp upp allt vad han hade på kroppen, utan blev till på köpet vild och galen. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное - за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал все с себя, становился еще буен и придирчив.
Wassilij Andrejitsch körde honom flera gånger från gården, men tog honom alltid tillbaka, emedan han var ärlig, snäll mot djuren och framför allt emedan han icke hade några stora anspråk. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и, главное, дешевизной.
Wassilij Andrejitsch betalade honom icke 8o rubel, som en dylik tjänare var värd, utan endast omkring 40, gjorde aldrig avräkning med honom, gav honom lönen i små poster och oftast icke kontant, utan i varor beräknade i högt pris. Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.
Nikitas hustru, Martha, som en gång varit en rask och vacker bondhustru, skötte hushållet med tillhjälp av en halvvuxen pojke och tvenne flickor. Hon var icke angelägen om att Nikita bodde hemma, för det första emedan hon sedan 20 år tillbaka levat tillsammans med en viss Böttcher, en bonde från en främmande by som bodde hos dem, Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойкая баба, хозяйничала дома с подростком-малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет двадцать жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме;
och för det andra, emedan hon var mycket rädd för sin man, när han var drucken. а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался.
En gång, när Nikita supit sig full hemma, bröt han upp hennes klädskåp, tog fram hennes bästa kläder, lade dem på en huggkubb och högg med en yxa sönder dem i småbitar. Kanske ville han på detta sätt hämnas för de förödmjukelser, som han fick lida, när han var nykter. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно чтобы выместить жене за все свое трезвое смиренство, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую окрошку все ее сарафаны и платья.
Den lön, som Nikita förtjänade, gick vanligtvis direkt över i hans hustrus händer. Och Nikita protesterade aldrig däremot. Зажитое Никитой жалованье все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому.
Så hade det nu skett två dagar före helgen. Martha hade infunnit sig hos Wassilij Andrejitsch, hämtade vetemjöl, te, socker och en åtting bräniivin för ett värde av omkring tre rubel, fick dessutom fem rubel kontant och tackade därför, som för en särskild nåd, ehuru Wassilij Andrejitsch i själva verket var, enligt lägsta beräkning, skyldig hennes man åtminstone tjugu rubel. Так и теперь, за два дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей двадцать.
"Ha vi gjort upp något slags kontrakt med varandra?" brukade Vassillij Andrejitsch säga till Nikita. - Мы разве с тобой уговоры какие делали? - говорил Василий Андреич Никите.
"När du behöver något, så ta ut det, du kan arbeta av det. - Нужно - бери, заживешь.
Hos mig är det inte som hos andra, här gäller det att vänta, göra avbetalningar och plikta. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы.
Vi arbeta tillsammans på tro och loven, på heder och samvete, om du så vill. Мы по чести.
Du tjänar mig och jag skall inte glömma dig. Klappar nöden på din dörr, så skall jag hjälpa dig." Ты мне служишь, и я тебя не оставляю.
Och när han sade detta, var han djupt övertygad om, att han överhopade Nikita med välgärningar. И, говоря это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никите:
Han talade med sådan övertygelse, att alla, även Nikita, styrkte honom i denna övertygelse. так убедительно он умел говорить и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.
"Jag förstår nog, Wassillij Andrejitsch, och jag försöker ju att tjäna er som min egen far, jag förstår nog", svarade Nikita, fast han väl visste att Wassilij drog honom vid näsan. - Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю, - отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его,
Men han kände på samma gång att varje försök att klara upp räkenskaperna med Wassilij skulle vara förgäves; det återstod honom intet annat att göra än att stanna, så länge han icke hade någon annan plats och att taga emot vad som gavs.. но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.
Då Nikita fick befallning att spänna för, gick han glad och full av arbetslust som alltid, med hastiga och lätta steg ned till skjulet, lyfte ned från spiken ett tungt remtyg med tovsar och gick, skramlande med seldonets bjällror, till stallet, där hästen stod, som Wassilij sagt till honom att spänna för. Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.
"Du står väl här och leds din tok." sade Nikita till svar på det svaga gnäggande varmed det ensamstående djuret hälsade honom. Det var en kraftig, svartbrun och gulnosig häst, något svankryggig. - Что, соскучился, соскучился, дурачок? - говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке.
Han torkade av hästens dammiga, feta rygg med sina rockskört, lade betslet över dess vackra, unga huvud, frigjorde öronen och pannluggen, tog bort grimman och ledde bort honom för att vattnas. Обмахнув полой жирную с желобком посредине, разъеденную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув оброть, повел поить.
Då Gulnosen betänksamt lämnat stallet, började han att hoppa och slå bakut och låtsade, som om han ville ge Nikita, som sprang bredvid honom, ett slag med hoven. Осторожно выбравшись из высокого запавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.
"Nå nå, nå nå, din skälm!" sade Nikita, som väl kände till den försiktighet, med vilken Gulnosen lyfte på bakbenet endast så mycket, att han kom att vidröra Nikitas päls, icke för att slå till honom. Nikita. tyckte alldeles särskilt om dessa hästens fasoner. - Балуй, балуй, шельмец! - приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.
Sedan hästen druckit av det friska vattnet, stod han stilla en stund, andades djupt, rörde på den kraftiga, våta nosen, medan kristallklara droppar föllo från munhåren ned i tråget, och nös. Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.
"Du vill inte ha mera, då kan det vara nog, det ska vi komma i håg; försök inte att få mera sedan!" sade Nikita som helt allvarsamt och omständligt motiverade vad han företog sig för Gulnosen och sprang sedan tillbaka till skjulet, ledande vid betslet den ystra, unga hästen, vars fnysande och gnäggande hördes över hela gården. - Не хочешь, не надо, так и знать будем; уж больше не проси, - сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.
Ingen syntes till av det övriga tjänstefolket; endast kokerskans man, som kommit för att hälsa på sin hustru, var där. Работников никого не было; был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.
"Hör du, goda själ" sade Nikita till denne, "gå och fråga vilken släde jag skall sätta för, om det skall vara den stora eller den lilla." - Поди спроси, душа милая, - сказал ему Никита, - какие сани велить запрягать: пошевни али махонькие?
Mannen gick in i huset och kom snart tillbaka med det besked, att den lilla släden skulle användas. Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие.
Under tiden hade Nikita lagt selen på hästen, och spänt fast den med blanka stift prydda seldynan. I ena handen höll han krumträdet, med den andra ledde han hästen till skjulet, där släden stod. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а в другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.
"Jaså, den lilla — ja, må gå då, för den lilla", sade han och ledde in det kloka djuret, som låtsade sig vilja bita Nikita, mellan fimmelstängerna och började förspänningen med hjälp av mannen. - В махонькие так в махонькие, - сказал он и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.
När allt var färdigt och det endast återstod att fästa tyglarna, skickade Nikita mannen till skjulet efter halm och till magasinet efter en säck. Когда все было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем.
"Så, nu är det bra. Nå nå, stå inte och kråma dig så där!" sade Nikita till hästen, i det han lade den nytröskade havrehalmen i släden. - Вот и ладно, Но, но, не топырься! - говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежеобмолоченную овсяную солому.
"Nu lägga vi säcken på och så mattan överst. Så där ja, nu sitter man bekvämt", sade han. - А теперь вот давай дерюжку так постелем, а сверху веретье. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть, - говорил он, делая то, что говорил,
Till sist stoppade han mattans kanter runt omkring halmen.. подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья.
"Tack skall du ha, du goda själ", sade Nikita till kokerskans man, "det går alltid lättare för två." - Вот спасибо, душа милая, - сказал Никита кухаркину мужу, - вдвоем все спорее.
Han löste upp tömmarna, som voro försedda med en ring, satte sig upp på kuskbocken och körde hästen, som längtade efter att få röra på sig, över den med frusen spillning betäckta gården till porten. - И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.
"Farbror Nikita, lilla farbror, lilla farbror!" - Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка!
skrek bakom honom en sjuårig gosse, klädd i svart skinnpäls, små nya vita filtstövlar och en varm mössa, medan han smällde igen dörrklinkan och sprang ut ur förstugan закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке.
"Tag mig med!" bad han med pipig röst och knäppte ihop sin päls, medan han sprang. - Меня посади, - просил он, на ходу застегивая свой полушубочек.
"Nå, kom då, min duva lilla!" sade Nikita, satte sin husbondes glädjestrålande son bredvid sig på kuskbocken och for ut på vägen. - Ну, ну, беги, голубок, - сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.
Klockan var mellan två och tre. Det rådde stark köld, därtill var det mulet och blåsigt. Был час третий. Было морозно - градусов десять, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей.
På gården tycktes det vara lugnt, men på vägen blåste en skarp vind, som svepte ned snön från taket på det närliggande skjulet och yrde tillsammans i knuten vid badstugan. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег, и на углу, у бани, крутило.
Knappt hade Nikita kört fram och stannat med hästen vid trappan utanför huset, förrän Wassilij Andrejitsch kom ut med en cigarrett i munnen och i fårskinnspäls, överklädd med kläde, som sammanhölls kring livet av ett bälte. Den snöiga trappan knarrade under hans filtstövlar. Han stannade för att lägga till rätta pälskragens snibbar på båda sidor om sitt röda, slätrakade ansikte. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом, высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так чтобы мех не потел от дыханья.
"Se på den vildbasaren, sitter han inte redan där uppe!" sade han, då han såg sin son i släden. - Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! - сказал он, увидав сынишку в санях.
Wassilij Andrevitsch var upprymd av brännvinet, som han druckit tillsammans med sina gäster, och var därför mera än vanligt belåten med allt vad han ägde och allt vad han gjorde. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал.
Han skrattade och visade sina vita tänder. Он щурился, оскаливая длинные зубы.
Bakom honom stod hans hustru blek och mager; hon var i havande tillstånd. Hennes huvud och skuldror voro så insvepta i en ylleschal, att man blott kunde se hennes ögon. Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.
"Du skulle taga Nikita med dig", sade hon och trädde skyggt fram ur dörröppningen. - Право, Никиту бы взял, - говорила она, робко выступая из-за двери
Wassilij Andrejitsch svarade icke, han såg missnöjd ut och spottade. Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.
"Du har pengar på dig", tillade hon i samma klagande ton, "och vädret kan bli svårt. Det kan det verkligen!" - С деньгами поедешь, - продолжала тем же жалобным голосом жена. - Да и погода не поднялась бы, право, ей-богу.
"Tror du, att jag icke känner vägen, eftersom du nödvändigt vill skicka med mig en vägvisare?" sade Wassilij Andrejitsch och knep ihop läpparna på samma egendomliga sätt, som då han talade med köpmän och kunder. Han tycktes själv ha roligt åt vad han sade. - Что ж я, иль дороги не знаю, что мне беспременно провожатого нужно? - проговорил Василий Андреич с тем неестественный напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог.
"Ack, tag honom med dig! Gör det för Guds skull!" upprepade hustrun och svepte schalen bättre om sig. - Ну, право, взял бы. Богом тебя прошу! - повторила жена, перекутывая платок на другую сторону.
"Tror du, att någon skall gå mig in på livet! Var skall jag göra av honom för resten? " - Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму?
"Jag är strax färdig", sade Nikita glatt. "Men hästarna få lov att ha foder, medan jag är borta", tillade han och vände sig till matmodern. - Что ж, Василий Андреич, я готов, - весело сказал Никита. - Только лошадям корма бы без меня дали, - прибавил он, обращаясь к хозяйке.
"Det skall jag ställa om, Nikita lilla; jag skall säga till Simjon att göra det." - Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, - сказала хозяйка.
" Jag, får väl lov att göra gumman till viljes då. Men om du skall fara med, så måste du taga mera på dig; tag en varm burnus", sade Wassilij Andrejitsch leende och blinkade med ögonen åt Nikitas livpäls, som var trasig under armarna, uppsliten på rygg och skört, flottig och nedsmord och verkligen hade sett sin bästa tid. - Да уж, видно, уважить старуху. Только коли ехать, поди одень дипломат какой потеплее, - выговорил Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный под мышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты.
"Hallå, goda själ, kom hit och håll hästen en stund", ropade Nikita inåt gården till kokerskans man. - Эй, душа милая, выдь подержи лошадь! - крикнул Никита во двор кухаркину мужу.
"Jag vill hålla hästen!" sade gossen, i det han drog fram sina rödfrusna händer ur fickorna och grep fatt i tömmarna. - Я сам, я сам! - запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.
Dröj inte för länge med din klädsel, utan skynda dig!" ropade Wassilij Andrejitsch skrattande åt Nikita. - Только не больно охорашивай дипломат-то свой, поживей! - крикнул Василий Андреич, зубоскаля на Никиту.
"Strax, lille far Wassilij", svarade Nikita och sprang hastigt över gården in i drängstugan.. - Одним пыхом, батюшка Василий Андреич, - проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу.
"Armushika, ge mig strax min burnus från ugnen, jag skall följa med husbonden!" ropade han, då han kom instörtande och ryckte ned sitt bälte från spiken. - Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи - с хозяином ехать! - проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.
Kokerskan, som tagit sig en liten middagsblund, gick just och gjorde i ordning teköket åt sin man. Nikitas brådska smittade henne, hon tog kvickt ned burnusen från ugnen, där den låg till torkning. Det var ett ganska dåligt, utslitet klädesplagg, som hon slätade ut och ordnade till så gott hon kunde. Работница, выспавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.
"Nu får du plats för din man och kan tillbringa tiden riktigt trevligt", sade Nikita till kokerskan. - То-то тебе с хозяином просторно гулять будет, - сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что-нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.
Sedan spände han om sig det smala, slitna bältet så hårt som möjligt. И, обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.
"Så är det bra", sade han och stoppade in ändarna på bältet under detsamma. - Вот так-то, - сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс.
" Nu skall det inte gå upp!" Han drog på sig burnusen, jämkade den till rätta under armarna och tog fram sina tumvantar. - Так не выскочишь, - и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил под мышками и достал с полки рукавицы.
"Så, nu är det klart." - Ну вот и ладно.
Nikita stod stilla och tycktes tänka på något. Никита остановился, как бы вспомнив.
"Jag skall egentligen ... Nå ja, det går kanske ändå, det är ju inte så långt!" - Надо бы... Ну да сойдеть и так, недалече!
Och han skyndade ut på gården. И он побежал на двор.
"Fryser du inte, Nikita lilla?" frågade matmodern, då han kom fram till släden. - Не холодно тебе будет, Никитушка? - сказала хозяйка, когда он подошел к саням.
"Hur skulle jag kunna frysa, jag är ju varmt klädd", svarade Nikita och jämkade till rätta halmen på framsidan av släden och stoppade piskan under halmen, då han ansåg den överflödig för det förståndiga djuret. - Чего холодно, тепло вовсе, - отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.
Wassilij Andrejitsch satt redan i släden, vars baksäte han nästan helt och hållet fyllde med sin av två pälsar ombonade kropp. Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одетою в двух шубах спиною почти весь гнутый задок саней.
Han tog tömmarna och satte hästen i gång. Взяв вожжи он тронул лошадь.
Släden var redan i rörelse, då Nikita satte sig upp, hållande ena benet utanför. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.
på svenska
Каталог ссылок

В Стокгольме:

11:59 25 февраля 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,006 SEK
1 RUB = 0,11 SEK
1 USD = 8,217 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Шведская Пальма © 2002 - 2021