Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...

Leo Tolstoy / Лев Николаевич Толстой

Herre och dräng / Хозяин и работник

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Göte Bjurman.
[Оглавление]
[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X]
X. X.
I dagbräckningen vaknade Nikita.Перед утром проснулся Никита.
En genomträngande kyla i ryggen väckte honom. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод.
Han hade drömt så livligt, att han körde en vagn med mjöl och for förbi bron vid Ljapino och att vagnen sjönk ned. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз.
Han såg sig krypa under vagnen för att lyfta upp den med ryggen.И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину.
Men egendomligt nog ville inte vagnen röra sig ur stället, den var som fastklibbad vid hans rygg; han kunde varken lyfta upp vagnen eller krypa fram från den.Но удивительное дело! Воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него.
Den nästan krossade hans ryggrad.Всю поясницу раздавило.
Och hur kall vagnen var.Да и холодный же воз!
"Nog!" skrek han till den, som var på vagnen och pressade på hans rygg."Будет!", - говорит он кому-то тому, кто давит ему возом спину.
"Lyft av säckarna!" "Вынимай мешки!"
Men vagnen tryckte honom alltjämt och blev allt kallare och kallare.Но воз все холоднее и холоднее давит его.
Plötsligt var det som om någon bultat. И вдруг стукает что-то особенное.
Nikita vaknade och påminde sig alltsammans. Никита просыпается совсем и вспоминает все.
Den kalla vagnen är den döde, ihjälfrusne husbonden som ligger på honom.Холодный воз - это мертвый намерзший хозяин, лежащий на нем.
Den som bultat var Gulnosen; han hade slagit tvenne gånger med hoven mot släden. А стукнул это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.
"Andrejitsch, Andrejitsch!" ropar Nikita sakta, anande vad som hänt. - Андреич, а Андреич! - окликает Никита, осторожно, уже предчувствуя истину.
Men Andrejitsch svarar icke. Hans mage och ben äro styva och kalla samt tunga som bly.. Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги - крепкие, и холодные, и тяжелые, как гири.
Han är tydligen död, "Frid vare med honom! " tänker Nikita. "Кончился, должно. Царство небесное!" - думает Никита.
Han vänder på huvudet, avlägsnar snön så mycket som möjligt och ser sig omkring. Он повертывает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза.
Det är ljust. Vinden blåser alltjämt omkring fimmelstängerna, snön faller alltjämt och begraver ljudlöst slätten och hästen. Drivorna växa allt högre. Светло; так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает о лубок саней а беззвучно засыпает сани и лошадь все выше и выше, и ни движенья.
Nikita hör icke längre hästens rörelser eller andedräkt. Дыханья лошади не слышно больше.
"Också han måste ha frusit ihjäl", tänker Nikita. "Замерз, должно, и он", - думает Никита.
Och de två sparkarna mot släden voro i själva verket det stelfrusna djurets sista ansträngningar att hålla sig på benen.И действительно, те удары копыт о сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортого.
"Min Herre och Gud, nu kallar du väl även mig till dig", utbrister Nikita. "Господи, батюшка, видно, и меня зовешь", - говорит себе Никита.
"Ske din vilja! Men det är dock förfärligt."- Твоя святая воля. А жутко.
"Nå, man dör inte mer än en gång och en gång måste man dö."- Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать.
"Om det bara ginge fort över... " - Только поскорее бы...
Han slöt öronen och sökte glömma allt i den fasta övertygelsen, att denna gäng skulle han säkert och oåterkalleligt dö.И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже наверное и совсем умирает.
Först fram emot middagen följande dag blevo Wassilij Andrejitsch och Nikita uppgrävda tur snön av några bönder, som kommo där förbi, trettio famnar från landsvägen och en halv werst från byn. Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреича и Никиту в тридцати саженях от дороги и в полуверсте от деревни.
Snödrivorna täckte släden, men fimmelstängerna och den fastbundna halsduken voro ännu synliga.Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны.
Hästen stod ända till buken i snön med det översnöade döda huvudet tryckt mot bröstet.Конь по брюхо в снегу, стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостенелому кадыку.
Näsborrarna voro fulla av istappar, ögonen stelnade till is och liksom omgivna av frusna tårar.Ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами.
Hästen hade magrat så under natten, att det endast återstod skinn och ben av honom.Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа.
Wassilij Andrejitsch var stel och styv som en frusen slaktkropp.Василий Андреич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги.
Hans utstående ögon voro alldeles omgivna av is. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был забит снегом.
Nikita levde ännu, ehuru alldeles förfrusen.Никита же был жив, хотя и весь обмороженный.
När man väckte honom ur den dova medvetslösheten, var han övertygad om, att han redan dött, och att allt vad som försiggick med honom icke timade i denna, utan i en annan värld.Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете.
Då han hörde böndernas skrik, då de grävde fram honom och befriade honom från Wassilij Andrejitsch, blev han mycket förvånad över att bönderna skreko på samma sätt i den andra världen, som de gjorde på jorden.Но когда он услыхал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливших с него закоченевшего Василия Андреича, он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики.
Men då han förstod, att han ännu var kvar där, blev han mera bedrövad än glad däröver, synnerligast när han fick veta, att bägge hans fötter voro förfrusna. Но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены.
Nikita låg två månader på sjukhuset.Пролежал Никита в больнице два месяца.
Tre tår måste amputeras, de andra blevo friska och han kunde åter börja att arbeta. Три пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать.
Han levde ännu i tjugu år, först som dräng och sedan som nattvakt.Еще двадцать лет продолжал жить - сначала в работниках, а потом, под старость, в караульщиках.
Han dog först i år och som han hade önskat, under helgonbilderna och med ett vaxljus i handen. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках.
Innan han skildes hädan, bad han sin hustru om förlåtelse och förlät å sin sida hennes förhållande till Böttcher. Перед смертью он просил прощенья у своей старухи и простил ее за бондаря.
Han tog avsked av sin son och sina barnbarn och var innerligt nöjd över att få dö, då hans son och sonhustru därigenom befriades från ett onödigt påhäng och framför allt därför, att han gick ur detta liv, vilket han blivit trött vid, till ett annat, som med varje år och varje timme blivit honom mera fattbart och lockande. Он простился и с малым и с внучатами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему все понятнее и заманчивее.
Om han har det bättre eller sämre där han vaknade efter döden, om han kände sig besviken eller fann vad han hoppades att finna, det skola vi alla med tiden erfara.Лучше или хуже ему там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся, разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал? - мы все скоро узнаем.
Översättning Göte Bjurman / Nordiska Förlaget 19131895
på svenska
Календарь русскоязычной жизни в швеции

В Стокгольме:

08:33 1 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,035 SEK
1 RUB = 0,11 SEK
1 USD = 8,249 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Swedish Palm © 2002 - 2021