Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...

Leo Tolstoy / Лев Николаевич Толстой

Herre och dräng / Хозяин и работник

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Göte Bjurman.
[Оглавление]
[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X]
V. V.
Wassilij Andrejitsch gick fram till, släden, som han knappt kunde urskilja i mörkret, satte sig upp och grep tömmarna. Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.
"Framåt !" ropade han. - Пошел передом! - крикнул он.
Petruschka, som satt nedhukad i sin släde, körde först. Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь.
Gulnosen, som länge gnäggat helt muntert, följde efter, och så kommo de ut på landsvägen. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу.
De foro åter samma väg genom byn, snart kommo de åter förbi gården, där den frusna tvätten varit upphängd, men numera syntes den icke till. Även torkrian passerade de förbi; snön yrde alltjämt ned från taket på densamma. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег.
Snart voro de åter vid de knakande, gnisslande hasselbuskarna, sedan kommo de ut på fria fältet, som liknade ett enda snöhav. Мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море.
Blåsten var så häftig, att den hotade att vräka omkull släden, och drev hästen åt den ena sidan. däråt blåsten låg på. Ветер был так силен, что когда он был вбок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону.
Petruschkas präktiga sto gick i lätt trav och gnäggade ibland helt muntert. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал.
Gulnosen följde tappert efter. Мухортый рвался за нею.
När de åkt omkring tio minuter, vände Petruschka sig om och ropade något till dem, men varken Wassilij eller Nikita kunde höra något för blåstens skull. De gissade dock, att de voro vid vägkröken. Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту.
Petruschka vände verkligen åt höger och blåsten, som de förut känt från sidan hade de nu rakt i ansiktet. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу.
Åt höger sågo de något mörkt skymta, det var busken, märket vid vägskälet. Справа, сквозь снег, завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.
"Gud vare med er!" - Ну, с богом!
"Tack, Petruschka!" - Спасибо, Петруха!
"Stormen höljer himmeln i mörker ..." citerade Petruschka och vände om hemåt.. - Буря небо мглою кроет.., - прокричал Петруха и скрылся.
"Han är ju en riktig poet!" sade Wassilij Andrejitsch och rörde på tömmarna. - Вишь, стихотворец какой, - проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.
"Ja, en duktig pojke, en riktig bonde!" sade Nikita. - Да, молодец хороший, мужик настоящий, - сказал Никита.
De foro vidare. Поехали дальше.
Nikita svepte om sig och stack huvudet så djupt in i kragen på burnusen, att skägget höll hans hals varm. Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегала ему шею.
Han satt tyst och sökte så länge som möjligt bevara den värme, han fått av teet. Он сидел молча, стараясь не потерять набранное за чаем тепло.
Framför sig såg han fimmelstängernas raka linjer, vilka alltjämt vilseledde honom, ty han tyckte att de liknade spåren på en körd väg. Перед собою он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой.
Sedan såg han hästens rörliga bakkropp med den uppbundna svansen, som oupphörligt for åt den ena sidan, hästens vaggande huvud och halsen med den flygande manen. Видел колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качавшуюся голову и шею лошади с развевающейся гривой.
Emellanåt fick han syn på några utstakningspålar; därav slöt han sig till att de voro på rätta vägen. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.
Wassilij Andrejitsch höll tömmarna så, att han överlämnade åt hästen att själv hitta vägen. Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги.
Men Gulnosen sprang ogärna, trots att han fått pusta ut i byn, och tycktes vilja lämna vägen, så att Wassilij Andrejitsch flera gånger måste rätta honom. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз поправлял его.
"Här till höger är en påle, där en annan, nu kommer den tredje", räknade Wassilij Andrejitsch. "Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья, - считал Василий Андреич.
"Och här är ju också skogen ", tänkte han, då han fick syn på något mörkt framför sig. "А вот впереди и лес", - подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его.
Men vad han trodde vara en skog, det var endast en buske. Но то, что показалось ему лесом, был только куст.
Snart hade de passerat den, de åkte ytterligare fyrtio meter, den fjärde pålen syntes icke till, skogen ännu mindre. Куст проехали, проехали еще сажен двадцать, - четвертой вешки не было, и леса не было.
"Skogen måste dock vara ganska nära", sade Wassilij Andrejitsch undrande. Han var upplivad av brännvinet och teet, som han nyss inmundigat, och slog hästen oupphörligt med tömmarna; det präktiga, fogliga djuret lydde och gick än i skritt och än i trav, dit man styrde det, ehuru det mycket väl visste, att det icke styrdes dit det skulle gå. "Должен сейчас быть лес", - думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшою рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо.
Åter förgingo omkring tio minuter, men fortfarande syntes ingen skog. Прошло минут десять, леса все не было.
"Vi ha ju åter förlorat vägen!" sade Wassilij Andrejitsch och höll in hästen. - А ведь мы опять сбились! - сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.
Nikita steg tyst ur släden och började att trava omkring i snön, medan han höll fast i burnusen, som blåsten än pressade emot honom, än sökte slita ifrån honom. Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по потру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу.
Än gick han åt den ena sidan, än åt den andra. Пошел в одну сторону, пошел в другую.
Tre gånger försvann han alldeles ur sikte. Раза три он скрывался совсем из вида.
Slutligen kom han tillbaka och tog tömmarna ur Wassilij Andrejitschs händer. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.
"Åt höger måste vi fara", sade han kort och bestämt, i det han vände hösten. - Вправо ехать надо, - сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.
"Åt höger? Nå, så fara vi väl åt höger då", sade Wassilij Andrejitsch, i det han lämnade ifrån sig töm-marna och trädde in sina frusna händer i ärmarna. - Ну, вправо, так вправо пошел, - сказал Василий Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.
"Om vi åtminstone kunde komma tillbaka till Grischkino!" tillade han. - Так мы по крайней мере сможем попасть назад в Гричкино! - сказал он.
Nikita teg. Никита не отвечал.
"Nå, min vän, gör nu ditt bästa!" ropade han till hästen, men trots att Nikita drev på honom gick han endast fot för fot. - Ну, дружок, потрудись, - крикнул он на лошадь; но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом.
Snön var på sina ställen fotsdjup och släden måste slitas lös vid varje rörelse av djuret. Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывком с каждым движением лошади.
Nikita grep piskan, som hängde framför honom på släden, och smällde till. Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул.
Hästen, som var ovan vid piskan, störtade framåt, och började gå i trav, för att genast återgå i skritt. Добрая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на ипоходь и шаг.
Så färdades de ungefär fem minuter. Так проехали минут пять.
Det var så mörkt och yrde från alla håll, så att man icke ens kunde se krumträdet. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно.
Ibland tyckte de, att släden stod stilla och att fältet ilade förbi. Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле бежало назад..
Plötsligt stannade hästen, tydligen vädrande någon fara. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно, чуя что-то неладное перед собой.
Nikita hoppade raskt ur, kastade ifrån sig tömmarna och gick framför hästen för att se, vad som var i vägen; Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась;
han skulle just taga ett steg framom hästen, då han förlorade fotfästet och rullade ned i ett bråddjup. но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кручь.
"Håll, håll, håll !" ropade han till själv. Han föll, skulle försöka att resa sig upp, men kunde icke hålla jämvikten, och stannade först, när han fastnade med benen i den djupa snödriva, som yrt ihop på botten av branten. - Тпру, тпру, тпру, - говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега.
En snödriva, som hängde över honom vid randen av bråddjupet och rubbats av hans fall, kom i rörelse och störtade ned, fyllande hela hans krage med snö. Нависший с края кручи сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот...
"Nikita, Nikita!" skrek Wassilij Andrejitsch däruppe. - Никита, а Никит! - кричал Василий Андреич сверху.
Men Nikita svarade icke. Но Никита не откликался.
Han hade inte tid därtill, han måste skaka av sig snön och söka rätt på piskan, som vid fallet glidit ur hans hand. Ему некогда было: он отряхался, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу.
Sedan han funnit den, skulle han klättra upp till det ställe, därifrån han rullat ned, men det var omöjligt; han gled alltjämt ned. Найдя его, он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было возможности; он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху.
Sex meter därifrån lyckades det honom slutligen att komma upp; han klättrade på alla fyra. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору.
Han gick längs branten fram till det ställe, där han förmodade, att hästen var, men han fann varken denne eller släden. Вошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь, но ни лошади ни саней он не увидел.
Han gick rakt mot vinden, och kunde omsider höra Wassilij Andrejitschs skrik och Gulnosens gnäggning, innan han fick syn på dem. И так как он шел на ветер, то, услыхал крики Василия Андреича и ржанье Мухортого, прежде чем увидал их.
"Jag kommer, jag kommer! Vad väsnas du för?" ropade han. - Иду, иду, чего гогочешь! - проговорил он.
Först då han kom alldeles intill släden, såg han hästen och invid denne Wassilij Andrejitsch, som föreföll honom stor som en jätte. Только совсем уже дойдя до саней, он увидал лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.
"Var fan har du hållit hus? Vi måste fara tillbaka. Vi måtte väl åtminstone kunna komma tillbaka till Grischkino!" sade husbonden förargad i förebrående ton. - Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся, - сердито стал выговаривать Никите хозяин.
"Jag begär intet hellre, Wassilij Andrejitsch, men åt vilket håll skola vi fara? " - И рад бы вернулся, Василий Андреич, да куда ехать-то?
"Framför oss är ett bråddjup, komma vi ned dit, så kunna vi aldrig taga oss upp därur igen." -Тут овражище такой, что попади туда - и не выберешься, Я туда засветил так, что насилу выдрался.
"Men här kunna vi väl inte stanna! Någonstädes måste vi ju fara!" förklarade Wassilij Andrejitsch. - Что же, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать, - сказал Василии Андреич.
Nikita svarade icke. Никита ничего не отвечал.
Han satte sig i släden och vände ryggen mot vinden, drog av sig stövlarna, skakade ur snön och tog en halmsudd varmed han noga täppte till ett hål i vänstra stöveln. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.
Wassilij Andrejitsch teg, liksom om han nu ville överlämna allt åt Nikita. Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже все Никите.
Denne drog åter på sig stövlarna, satte sig till rätta, tog tömmarna och körde hästen längs efter branten. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага.
Men knappt hade de kommit hundra steg därifrån, förrän hästen ånyo stannade. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась.
De stodo åter inför ett bråddjup. Перед ней опять был овраг.
Nikita steg åter ur och började på nytt att krypa omkring i snön. Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу.
Han sökte ganska länge. Довольно долго он ходил.
Slutligen dök han upp på motsatta sidan. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.
"Är ni där, Wassilij Andrejitsch?" skrek han. - Андреич, жив? - крикнул он.
"Här", svarade denne, "vad är det?" - Здесь! - откликнулся Василий Андреич. - Ну, что?
"Jag kan omöjligt klara upp det här; det är så mörkt, och runt omkring oss ha vi bråddjup." - Да не разберешь никак. Темно. Овраги какие-то.
"Vi måste åter fara mot vinden." - Надо опять на ветер ехать.
De foro åstad. Nikita måste åter treva sig fram i snön, han föll på nytt, ryckte åter upp sig och föll återigen. Slutligen kom han flämtande tillbaka till släden. Опять доехали, опять ходил Никита, лазая по снегу. Опять садился, опять лазил и, наконец, запыхавшись, остановился у саней.
"Nå?" frågade Wassilij Andrejitsch. - Ну, что? - спросил Василий Андреич.
"Jag är alldeles utmattad. Och hästen orkar inte gå längre." - Да что, вымотался я весь! Да и лошадь становится.
"Vad skola vi då ta oss till?" - Так что же делать?
"Vänta en stund." - Да вот, постой.
Nikita försvann, men kom snart tillbaka. Никита опять ушел и скоро вернулся.
"Följ efter mig!" sade han och gick framför hästen. - Держи за мной, - сказал он, заходя перед лошадью.
Wassilij Andrejitsch befallde icke längre, utan gjorde fogligt allt vad Nikita ville. Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.
"Efter mig!" ropade Nikita, tog Gulnosen vid betslet och gick raskt åt höger. Han ledde honom fram till en snödriva. - Сюда, за мной! - закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортого и направляя его куда-то книзу в сугроб.
I början ville hästen icke, sedan tog han ett språng och ville springa över drivan, men fastnade däri ända upp till krumträdet. Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомут.
"Stig ur!" skrek Nikita till Wassilij Andrejitsch, som satt i släden. Därpå grep han fatt i ena fimmelstången och började att skjuta på släden. - Вылезай! - закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь.
"Det är svårt, bror lille", sade han till Gulnosen, "men vad skall man göra? Gör nu riktigt ditt bästa! Så där ja. lite till !" ropade han uppmuntrande. - Трудненько, брат, - обратился он к Мухортому, - да что же делать, понатужься! Но, но, немного! - крикнул он.
Hästen ryckte till, så än en gång, men kunde icke komma loss, utan stod fast. Han klippte med öronen, nosade på snön, lutade sitt huvud mot den och tycktes begrunda något. Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как будто что-то обдумывала.
"Nå, bror lille, det är inte så farligt !" sade Nikita för att lugna djuret. "Än en gång!" - Что же, брат, так неладно, - усовещивал Никита Мухортого. - Ну, еще!
Återigen drog Nikita i fimmelstången; Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны;
Wassilij Andrejitsch gjorde likaledes med den andra. Василий Андреич делал то же с другой.
Hästen rörde på huvudet och gjorde ett plötsligt ryck framåt. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.
"Nå, nå !" - Ну! но!
Hästen gjorde ännu ett språng, ett andra, ett tredje, lösgjorde sig ur snödrivan och stannade, i det han andades tungt och skakade på sig. Прыжок, другой, третий, и, наконец, лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь.
Nikita ville, att de åter skulle skjuta på, men Wassilij Andrejitsch i sina två pälsar tappade alldeles andan, så att han icke kunde röra sig utan föll omkull i släden. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог идти и повалился в сани.
"Låt mig andas ut!" sade han och löste upp den halsduk, vilken han i byn bundit om pälskragen. - Дай вздохнуть, - сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне воротник шубы.
"Här går det bra, ligg bara stilla", sade Nikita, "jag skall leda hästen." Och han ledde hästen vid betslet och med Wassilij Andrejitsch i släden ännu omkring tio steg nedåt, därpå ett stycke uppåt, varpå han stannade. - Тут ничего, ты лежи, - сказал Никита, - я проведу, - и с Василием Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.
Det ställe, där Nikita stannade, låg icke i en fördjupning, men det var skyddat för vinden av en kulle. Место, на котором остановился Никита, было не в лощине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра.
Stundtals tycktes vinden lägga sig bakom denna kulle, men strax kom den åter med tiodubbel kraft och rasade och virvlade om ännu ursinnigare än förut. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой, еще злее рвала и крутила.
Ett sådant vindkast inträffade, då Wassilij Andrejitsch, som återhämtat sig något, lämnade släden och kom fram till Nikita för att rådgöra med honom om, vad de nu skulle taga sig för. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать.
Ofrivilligt hukade sig bägge ned och väntade till stormens raseri lagt sig. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва.
Gulnosen lade missnöjd öronen bakåt och riste på huvudet. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой.
Då djuret blivit litet lugnare, drog Nikita av sig sina tumvantar, stack dem i bältet, blåste upprepade gånger i händerna och började att lösgöra krumträdet. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.
"Vad är det du gör?" frågade Wassilij Andrejitsch.. - Ты что ж это делаешь? - спросил Василий Андреич.
"Jag spänner ifrån: vad skulle jag annars göra? Mina krafter äro slut," tillade han liksom urskuldande sig. - Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет, - как бы извиняясь, отвечал Никита.
"Kunna vi då inte taga oss fram till något ställe?" - А разве не выедем куда?
"Nej, vi endast pina hästen. Det arma djuret är alldeles förbi", sade Nikita och pekade på den genomvåta hästen, som andades tungt. - Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал, - сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь.
"Vi måste stanna här över natten", förklarade han och började att lösa upp selremmarna. - Ночевать надо, - повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь.
Spännena sprungo upp. Клещи расскочились.
"Komma vi inte att frysa ihjäl?" frågade Wassilij Andrejitsch. - А не замерзнем мы? - сказал Василий Андреич.
"Nå, om ni fryser ihjäl, så får ni taga det på köpet", sade Nikita. - Что ж? И замерзнешь - не откажешься, - сказал Никита.
på svenska
Наши гости. Интервью на Шведской Пальме.

В Стокгольме:

11:36 25 февраля 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,006 SEK
1 RUB = 0,11 SEK
1 USD = 8,217 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Svenska Palmen © 2002 - 2021