Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...

Leo Tolstoy / Лев Николаевич Толстой

Herre och dräng / Хозяин и работник

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Göte Bjurman.
[Оглавление]
[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X]
III. III.
På den igensnöade byvägen blåste det ännu, men längre bort blev det lugnare, mildare och behagligare. В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметена, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело.
Utanför en gård skällde en hund, framför en annan sågo de en bondhustru, med klänningen dragen över huvudet; hon korn just uti förstugan, men stannade för att se på de förbifarande. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих.
Från byn hördes sjungande flickröster. Из середины деревни слышались песни девок.
"Vi äro ju i Grischkino", sade Wassilij Andrejitsch. - А ведь это Гришкино, - сказал Василий Андреич.
"Riktigt!" svarade Nikita. - Оно и есть, - отвечал Никита.
Det var verkligen byn Grischkino. И действительно, это было Гришкино.
Det visade sig att de tagit av för mycket åt vänster och sedan farit sju werst åt alldeles orätt håll, för att dock slutligen komma närmare sitt mål. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения.
Från Grischkino till Gorliatschkino var det ännu fem werst. До Горячкина от Гришкина было верст пять.
I byn träffade de en man, som gick på vägen. В середине деревни они наткнулись на человека, шедшего посредине улицы.
"Vem är det, som kommer där?" ropade mannen och hejdade hästen; då han kände igen Wassilij Andrejitsch, klamrade han sig fast vid vagnsstången och klättrade därifrån upp på framsätet av släden. - Кто едет? - крикнул этот человек, останавливая лошадь, и, тотчас же узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.
Det var en bekant till Wassilij Andrejitsch, bonden Issaj, som gällde för att vara traktens störste hästtjuv. Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада.
"Åh, Wassilij Andrejitsch, vart skall ni åka?" - А! Василий Андреич! Куда же это вас бог несет? -
frågade Issaj, som hade med sig en atmosfär av brännvin. сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки.
"Vi ämna oss till Gorjatschkino." - Да мы в Горячкино было.
"Och ha råkat att komma hit! Ni skulle egentligen fara över Malachowo." - Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.
"Alldeles riktigt, men vi ha inte hittat dit!" - Мало что надо, да не потрафили!
sade Wassilij Andrejitsch och höll stilla. сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.
"En präktig häst", sade Issaj, som mönstrade djuret och med en van handrörelse drog till den lösa knuten på den uppbundna svansen. - Лошадка-то добрая, - сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением по самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.
"Stanna ni kvar här över natten?" - Что же, ночевать, что ли?
"Nej, min vän, vi måste ovillkorligen fara." - Не, брат, обязательно ехать надо.
"Ha ni bråttom? Och vem är den där? Jaså! Nikita Stepanitsch!" - Нужно, видно. А это чей? A! Никита Степаныч!
"Vem skulle det annars vara?" frågade Nikita. - А то кто же? - отвечал Никита.
"Säg oss hellre, kära själ, huru vi skola bära oss åt, så att vi inte komma vilse igen." - А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.
"Vad? Ni måste vända om bort till vägen, sedan kör du rakt fram; håll alltjämt åt höger därute, inte åt vänster, först när du kommer ut på stora landsvägen viker du av åt vänster." - Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, все прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда - вправо.
"När vi taga av vid stora landsvägen komma vi då in på sommar- eller vintervägen?" frågade Nikita. - Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? - спросил Никита.
"På vintervägen. Så snart du kommit ut på vägen, ser du strax några buskar och mitt emot dem en stor ek, där går vägen." - По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая дубовая, кудрявая стоит, - тут и есть.
Wassilij Andrejitsch vände om och for ut ur byn. Василий Андреич повернул лошадь назад и поехал слободой.
"Stanna hellre här över natten!" ropade Issaj efter dem. - А то ночевали бы! - прокричал им сзади Исай.
Men Wassilij Andrejitsch svarade icke, utan manade på hästen med tömmarna. Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь.
Fem werst, jämn väg, av vilka två gingo genom skogen, tycktes för honom icke vara någon svårighet att köra och det så mycket mera, som vinden lagt sig och det icke längre snöade. Пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более что ветер как будто затих и снег переставал.
De foro tillbaka samma väg, mörk av färsk spillning, som de nyss åkt, passerade åter förbi gården med den upphängda tvätten, kommo till hasselbuskarna och så åter ut på fria fältet. Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле.
Snöstormen hade ännu icke lagt sig, tycktes i stället bliva häftigare. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась.
Hela landsvägen var igenyrad och endast av utstakningen kunde de se, att de voro på rätta vägen. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам.
Det var dock svårt att urskilja den, ty de hade vinden rakt i ansiktet. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.
Wassilij Andrejitsch knep ihop ögonen, böjde sig framåt, sökande efter utstakningen, men lämnade hästen mera fritt lopp; han litade på djuret. Василий Андреич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее.
Och denne fann i själva verket den rätta riktningen och vände än åt höger, än åt vänster, ty han kände vägens krökningar under hovarna. И лошадь действительно не сбивалась и шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами.
Fastän snön föll ymnigare, och blåsten blev allt häftigare, sågo de snart utstakningen än till höger och än till vänster. Несмотря на то, что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.
De hade färdats så omkring tio minuter, då det framför hästen blev synligt något mörkt, som rörde sig i ett moln av snö, vilket vinden drivit upp. Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега.
Det var ett åkdon. Это были попутчики.
Gulnosen hann upp det och slog med hovarna på baksidan av den framför dem glidande släden. Мухортый совсем догнал их и стукал ногами об кресла впереди идущих саней.
"Åk förbi... kör framför oss!" ljöd det från släden. - Объезжай... а-а-й... передом! - кричали из саней.
Wassilij Andrejitsch försökte att köra förbi dem. Василий Андреич стал объезжать.
I släden sutto tre bönder och en bondkvinna. В санях сидели три мужика и баба.
De voro tydligen hemvändande gäster från en fest. Очевидно, это ехали гости с праздника.
En av dem slog hästen med ett spö, de två som sutto på framsätet gestikulerade med händerna och tycktes ropa något. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хворостиной. Двое, махая руками, кричали что-то в передке.
Den väl ombonade bondkvinnan, som var överhöljd av snö, satt tyst och stilla på baksätet av släden. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь, сидела, нахохлившись в задке саней.
"Varifrån är ni?" ropade Wassilij Andrejitsch. - Чьи будете? - закричал Василий Андреич.
"A ... a ... a !" kunde man endast höra. - А-а-а...ские! - только слышно было.
"Varifrån är ni, frågar jag?" - Чьи, говорю?
"A ... a ... a!" skrek en av bönderna av alla krafter. - А-а-а-ские! - изо всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать какие.
"Framåt! Stanna inte!" - Вали! Не сдавай!
"De tyckas komma från någon fest." - От праздника, видно?
" Framåt! Framåt! Kör förbi! Hopp!" - Пошел, пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!
Slädarna törnade ihop och voro nära att haka sig fast vid varandra, men kommo dock loss, och bondsläden blev efter. Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.
Ännu några minuter hördes den ansträngda hästens frustande och de druckna böndernas skrik, sedan dog alltsammans bort i fjärran. Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиков, потом кругом опять все затихло.
Detta sammanträffande hade roat och livat upp Wassilij Andrejitsch, han drev på hästen, utan att ge akt på utstakningen; han litade helt och hållet på djuret. Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее.
Nikita, som ingenting hade att göra, slumrade in. Никите делать было нечего, и он дремал.
Plötsligt stannade hästen, Nikita höll nästan på att falla ur släden. Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.
"Vi äro åter på orätt väg", förklarade Wassilij Andrejitsch. - А ведь мы опять неладно едем, - сказал Василий Андреич.
"Hur så?" - А что?
"Jag kan inte längre se några utstakningar. Det är tydligt, att vi åter kommit från rätta vägen." - Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.
"Nå, då måste vi väl söka upp den då" svarade Nikita kort. - А сбились с дороги, поискать надо,- коротко сказал Никита.
Han steg ur och började åter söka i snön. Он встал и опять пошел ходить по снегу.
Länge gick han fram och tillbaka, försvann, dök åter upp för att försvinna på nytt; slutligen kom han tillbaka. Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и, наконец, вернулся.
"Här är ingen väg, men kanske vi kunna hitta rätt på den", sade han och satte sig i släden. - Нет тут дороги, может, впереди где, - сказал он, садясь на сани.
Det började nu att skymma på. Начинало уже заметно смеркаться.
Snöstormen blev icke häftigare, men tog icke heller av. Метель не усиливалась, но и не слабела.
"Om vi åtminstone kunde höra de där bönderna ", sade Wassilij Andrejitsch. - Хоть бы тех мужиков услыхать, - сказал Василий Андреич.
"De ha icke hunnit upp oss. Vi ha tydligen kommit långt från vägen. De ha kanske själva kommit på villospår", sade Nikita. - Да, вишь, не догнали, должно, далеко сбились. А может, и они сбились, - сказал Никита.
"Ät vilket håll skola vi fara?" frågade Wassilij Andrejitsch. - Куда же ехать-то? - сказал Василий Андреич.
"Vi få låta hästen gå som han själv vill, han för oss väl åt något håll. Ge mig tömmarna! " - А пустить лошадь надо, - сказал Никита. - Она приведет. Давай вожжи.
Wassilij Andrejitsch lämnade ifrån sig tömmarna så mycket hellre som han började frysa om händerna, trots de varma vantarna. Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начинали зябнуть.
Nikita fattade tömmarna, men höll dem alldeles stilla, förlitande sig på sin favorits klokhet. Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь за ум своего любимца.
Och det kloka djuret vände öronen än åt det ena, än åt det andra hållet och slog sedan in i en annan riktning. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала поворачивать.
De hade nu vinden på ryggen; det blev något mildare. Ветер стал дуть взад, стало теплее.
"Hästen är då bra klok", sade Nikita. - И умен же, - продолжал радоваться на лошадь Никита.
"Kirgishästarna äro visserligen starka, men dumma. Men ser ni hur den här arbetar med öronen? Han behöver ingen telegraf, han märker allt på en werst omkrets." - Киргизенок - тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делает. Никакого телеграфа не надо, за версту чуеть.
En halvtimme hade knappt förflutit, då de åter fingo sikte på något svart, vare sig en skog eller by; från höger sida syntes åter en utstakning. И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны показались опять вешки.
De voro tydligen åter på landsvägen. Очевидно, они опять выехали на дорогу.
"Men detta är ju åter Grischkino!" yttrade Nikita plötsligt. - А ведь это опять Гришкино, - вдруг проговорил Никита.
I själva verket sågo de åter till vänster samma sädesria, samma frusna linnetvätt, skjortorna och underkläderna, vilka alltjämt svängde fram och tillbaka i blåsten. Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и дальше та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые все так же отчаянно трепались от ветра.
De kommo åter ut på byvägen, åter blev det lugnt, milt och behagligt, åter sågo de den med spillning betäckta vägen, åter hörde de sång, röster och hundskall. Опять они въехали в улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, песни, опять залаяла собака.
Det var redan så mörkt, att det syntes ljus i flera fönster. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.
Då de kommit mitt i byn, körde Wassilij Andrejitsch fram till ett stort stenhus och stannade framför porten. Посередине улицы Василий Андреич повернул лошадь к большому, в две кирпичные связи, дому и остановил ее у крыльца.
Nikita gick fram till det översnöade, upplysta fönstret i vars sken de virvlande snöflingorna skimrade, och knackade med piskskaftet. Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.
"Vem där?" frågade en röst. - Кто там? - откликнулся голос на призыв Никиты.
"Brechunow från Kresti, käre vän", skrek Nikita, "kom strax ut." - С Крестов, Брехуновы, милый человек, - отвечал Никита. - Выдь-ка!
Den vid fönstret stående figuren försvann, och ett par minuter senare kunde man höra, huru förstugudörren öppnades; sedan skramlade klinkan på ytterdörren och hållande mot denna för blåstens skull, syntes en vitskäggig bonde i hög mössa och med livpälsen kastad över den vita helgdagsskjortan; bakom honom stod en ung karl i röd skjorta och läderstövlar. От окна отошли, и через минуты две - слышно было - отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинутом полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.
"Välkommen !" sade gubben. - Ты, что ли, Андреич? - сказал старик.
"Vi ha farit vilse, min vän", sade Wassilij Andrejitsch upplysande. "Vi ämnade oss till Gorjatschkino och så kommo vi hit. Så foro vi vidare, kommo åter vilse och tillbaka hit." - Да вот заплутали, брат, - сказал Василий Андреич, - хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.
"Så ni ha förirrat er!" svarade gubben. - Вишь, как сбились, - сказал старик.
" Petruschka, gå och öppna porten!" sade han, vändande sig till den unge i röda skjortan. - Петрушка, поди отвори ворота! - обратился он к малому в красной рубахе.
"Vi ämna inte stanna här över natten, min vän", förklarade Wassilij Andrejitsch. - Да мы, брат, не ночевать, - сказал Василий Андреич.
"Vart vill du fara nu på natten? Stanna hellre här." - Куда ехать - ночное время, ночуй!
"Det skulle jag gärna vilja, men jag måste fara." - И рад бы, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.
"Så värm dig åtminstone; samovaren står just på bordet", sade gubben. - Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару, - сказал старик.
"Det vore nog skönt att värma sig", sade Nikita och blandade sig i samtalet. Han frös ganska mycket och ville blott tina upp sina stelnade lemmar. - Ну, что ж, и погреться можно, - сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.
Wassilij Andrejitsch gick med gubben in, medan Nikita körde in genom porten, som Petruschka öppnat under tiden. Nikita följde hans råd och ställde hästen under lidrets skyddstak. Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая.
Lidrets golv var betäckt av spillning så att den höga krumträdet hakade upp sig i stegen, som ledde upp till hönsburen. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет.
De i denna sittande hönsen kacklade missbelåtet och började att skrapa med fötterna. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапались лапками по перемету.
Fåren, som blivit störda i sin vila, trampade fram och tillbaka på den frusna spillningen och skockade sig förskräckta på den ena sidan. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону.
Den unga hunden gnällde först av förskräckelse, sedan skällde han ursinnigt på den främmande. Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью по-щенячьи заливалась-лаяла на чужого.
"Nu blir det riktigt bra", sade Nikita och skakade av sig snön. "Nu skäller han igen!" - Вот так-то и ладно будет, - сказал Никита, охлопывая с себя снег. - Вишь, заливается!
"Tyst då! Tyst, ditt dumma liv! Du bara oroar dig själv. Vi äro ju inga tjuvar, utan hederligt folk..." - Да будеть тебе! Ну, будет, глупая. Только себя беспокоишь, не воры, свои...
"Han är en av rådgivarna", sade ynglingen och sköt med kraftig hand in den utanför stående släden under skjulet. - А это, как сказано, три домашние советника, - сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся снаружи санки.
"Rådgivare, på vad sätt?" frågade Nikita. - Это как же советники? - сказал Никита.
"Så står det tryckt i Paulson: Om en tjuv kommer smygande till huset, då skäller hunden, då heter det: giv akt! När tuppen gal, så heter det: stig upp! När katten tvättar sig, då heter det: det kommer en kär gäst, bered dig på att taga emot honom", sade ynglingen skrattande. - А так в Пульсоне напечатано: вор подкрадывается к дому, собака лает, - не зевай, значит, смотри. Петух поет - значит, вставай. Кошка умывается - значит, дорогой гость, приготовься угостить его, - проговорил малый, улыбаясь.
Petruschka kunde läsa och Paulson, den enda bok han ägde, kunde han nästan utantill. Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона.
Han citerade gärna därifrån uttalanden passande för tillfältet. Он любил приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.
"Det är nog riktigt", sade Nikita. - Это точно, - сказал Никита.
"Du har väl frusit, farbror?" tillade Petruschka. - Прозяб, я чай, дядюшка? - прибавил Петруха.
"Det kan du lita på", svarade Nikita i det de gingo över gården och förstugan in i huset. - Да, есть-таки, - сказал Никита, и они пошли через двор и сени в избу.
på svenska
Календарь русскоязычной жизни в швеции

В Стокгольме:

11:48 25 февраля 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,006 SEK
1 RUB = 0,11 SEK
1 USD = 8,217 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Swedish Palm © 2002 - 2021