Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...

Leo Tolstoy / Лев Николаевич Толстой

Herre och dräng / Хозяин и работник

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Göte Bjurman.
[Оглавление]
[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X]
II. II.
Det knarrade sakta under slädens medar, när hingsten ryckte släden från stället och satte av i muntert trav på den väl underhållna vägen genom byn. Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул сани и бойкой ходою тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.
"Hör du vad har du här att göra? Ge mig piskan, Nikita!" - Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Никита!
ropade Wassilij Andrejitsch, i det han i sitt sinne fröjdade sig åt sin son, som ännu stod kvar bak på medarna. крикнул Василий Андреич, очевидно, радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях.
"Laga dig i väg hem till mamma och det genast, din slyngel!" - Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын!
Gossen hoppade av och hästen ökade farten. Мальчик соскочил и лошадь перешла на рысь.
Byn Kresti, där Wassilij Andrejitschs gård var belägen, bestod av sex gårdar. Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов.
Då de farit förbi den sista gården, som var smedens, funno de, att blåsten var starkare, än de väntat. Как только они выехали за последнюю, Кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали.
Man kunde knappt se vägen för snö. Дороги уже почти не видно было.
Spåren efter släden gingo genast igen så att det endast var möjligt att urskilja vägen, därför att den låg högre än det övriga landskapet. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только потому, что она была выше остального места.
Snöyran var så stark, att man knappt kunde skilja gränsen mellan himmel och jord. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом.
Skogen vid Teljatinsky, som alltid framträdde så tydligt, syntes nu genom snötjockan som en obestämd svart massa. Телятинский лес, всегда хорошо видный, только изредка смутно чернел через снежную пыль.
Vinden var västlig och vände envist Gulnosens man åt ena sidan av halsen, vände likaså den knutna svansen åt samma sida och pressade kragen på Nikitas burnus mot hans ansikte och näsa. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.
"I dag kan han inte löpa undan, det är för mycket snö", sade Wassilij Andrejitsch, stolt över sin häst. - Бегу ей настоящего нет, снежно, - сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадью.
"En gång då jag åkte till Paschutino förde han mig dit på en halvtimme. - Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.
"Vad för något?" - Чаго?
"Han förde mig till Paschutino på en halvtimme. - В Пашутино, говорю, в полчаса доехал.
"Det är inte otroligt, det är en präktig häst." - Что и говорить, лошадь добрая!
Båda tego. Men Wassilij Andrejitsch hade lust att prata. Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.
"Du har väl sagt åt din hustru, att hon inte ger Böttcher för mycket att dricka?" sade han och var så fullt och fast övertygad om att Nikita måste känna sig smickrad av att samtala med en så betydande och klok man att det inte föll honom in att tänka på, huru obehagligt det samtalsämnet måste vara för Nikita. - Что ж, хозяйке-то, я чай, наказывал бондаря не поить? - заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.
Vinden förde bort ljudet av Wassilij Andrejitschs ord, så att de icke kommo till Nikitas öron. Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина.
Husbonden upprepade med hög och tydlig stämma sitt skämt angående Böttcher. Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.
"Låt det där vara, Wassilij Andrejitsch, jag blandar mig inte i de där affärerna. För mig är det huvudsaken, att hon inte slår gossen; för resten må Gud döma henne!" - Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.
"Naturligtvis", sade Wassilij Andrejitsch. - Это так, - сказал Василий Андреич.
"Nå, hur går det, skall du köpa en häst av mig i vår?" Han sökte tydligen att giva samtalet en annan vändning. - Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? - начал он новый предмет разговора.
"Det går väl inte för mindre", svarade Nikita, vek kragen åt sidan och lutade sig fram till husbonden.. - Да не миновать, - отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину.
Nu tycktes samtalet intressera Nikita och han ville inte släppa det. Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать.
"Pojken har vuxit upp och måste plöja själv nu", sade han. - Малый возрос, надо самому пахать, - сказал он.
"Då tar du den blackiga, jag skall inte vara dyr," skrek Wassilij Andrejitsch. - Что же, берите бескостречного, дорого не положу! - прокричал Василий Андреич.
"Ge mig hellre femton rubel, så köper jag mig en på marknaden", sade Nikita, som mycket väl visste, vad den hästen var värd, som Wassilij Andrejitsch ville pracka på honom — på sin höjd sju rubel men som ägaren skulle komma att beräkna tjugofem rubel för. Nikita kunde i så fall vara viss på att icke få ut en styver i lön under det närmaste halvåret. - А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю, - сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.
"Hästen är bra. Jag unnar dig den lika väl som mig själv. Brechunow gör på min ära ingen människa något orätt. Hellre förlorar jag själv, för jag är inte som andra. Det är på min ära en präktig häst!" skrek han med samma stämma, som han brukade använda, när han inbillade sina kunder allt möjligt. - Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то чтобы как другие. По чести, - прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям.
"Ja, visst!" sade Nikita med en suck. Övertygad om att det icke lönade mödan att lyssna vidare, släppte han kragen, så att den åter skylde hans öra och ansikte. - Как есть, - сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.
En halvtimme åkte de vidare under tystnad. С полчаса они ехали молча.
Vinden blåste Nikita i sidan, där pälsen var sönderriven. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.
Han kröp ihop och andades i kragen, som täckte hans mun; på så sätt tyckte han, att andedräkten värmde honom.. Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было не холодно.
"Hur tycker du, skola vi fara över Karamischewo eller direkt?" frågade Wassilij Andrejitsch. - Что, как думаешь, на Карамышево поедем али прямо? - спросил Василий Андреич.
Vägen var bättre över Karamischewo, utmärkt genom präktiga stakar i dubbla rader. На Карамышево езда была по более бойкой дороге, уставленной хорошими вешками в два ряда, но - дальше.
Direkt var vägen kortare men helt litet befaren och saknade antingen helt och hållet utstakning eller ock var den av sämsta slag och helt och hållet försvunnen under snön. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена и вешек не было или были плохенькие, занесенные.
Nikita funderade. Никита подумал немного.
"Vägen över Karamischewo är visserligen längre, men lättare farbar", menade han. - На Карамышево хоть и подальше, да ездовитее, - проговорил он.
"Om vi bara väl äro över hålvägen och inte förlora vägen dit, så är resten sedan lätt att tillryggalägga", sade Wassilij Andrejitsch, ty han ville fara kortaste vägen. - Да ведь прямо только лощинку проехать не сбиться, а там лесом хорошо, - сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.
"Som ni vill", svarade Nikita. - Воля ваша, - сказал Никита и опять пустил воротник.
Wassilij Andrejitsch gjorde som han själv ville. Efter en halv werst delade sig vägen vid en stor ek, vars grenar, på vilka torra löv sutto kvar, rördes fram och tillbaka av vinden: åkdonet tog vägen till vänster. Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой, мотавшейся от ветра дубовой ветки с сухими, кое-где державшимися на ней листьями, свернул влево.
De hade nu motvind och det började snöa ännu mera. Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок..
Wassilij Andrejitsch körde, andades kinderna fulla och lät andedräkten strömma ut under mustascherna. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы.
Nikita slumrade. Никита дремал.
Så foro de ungefär tio minuter. Они молча проехали так минут десять.
Plötsligt började Wassilij Andrejitsch att säga något. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.
"Vad är det?" frågade Nikita och öppnade ögonen. - Чаго? - спросил Никита, открывая глаза.
"Vad är det, vad är det?" härmade Wassilij Andrejitsch honom förargad. "Man ser ju inte till utstakningen längre! Vi måste ha förlorat vägen!" - Чаго, чаго! - передразнил его Василий Андреич сердито. - Вешек не видать! Должно, сбились!
"Vänta lite, så skall jag se efter", sade Nikita. Han sprang raskt ur släden, tog fram piskan och gick åt vänstra sidan, där hans plats var. - Так стой же, я дорогу погляжу, - сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.
Snön var icke så djup denna vinter, men på sina ställen gick den dock Nikita över knäna och fyllde hans stövlar. Nikita gick fram och tillbaka, trevade med fötterna och piskan, men kunde icke finna någon väg. Снег в этом году был неглубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.
"Nå!" frågade Wassilij Andrejitsch, då Nikita återvände till släden. - Ну что? - сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.
"På den här sidan finns ingen väg, vi fä söka på den andra sidan." - С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.
"Se, där syns något svart, gå och tag reda på vad det är", sade Wassilij Andrejitsch.. - Вон что-то впереди чернеет, ты туда дойди погляди, - сказал Василий Андреич.
Nikita gick dit och fann svart jord, som kommit på snön genom den uppblötta vintersäden och färgat den svart. Sedan Nikita gått sökande omkring även på högra sidan, kom han tillbaka till släden, strök av sig snön, stampade den av stövlarna och satte sig i släden. Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось, - это чернелась земля, насылавшаяся с оголенных озимей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.
"Vi måste fara åt höger", förklarade han bestämt. "Förut hade jag blåsten i den vänstra sidan, nu har jag, den mitt i ansiktet. - Вправо ехать надо, - сказал он решительно. - Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду.
"Åt höger!" skrek han ivrigt. Пошел вправо! - решительно сказал он.
Wassilij Andrejitsch lydde och körde åt höger. Василий Андреич послушал его и взял вправо.
Men ingen väg blev synlig. Но дороги все не было.
Så foro de framåt en stund. Они проехали так несколько времени.
Blåsten ville icke lägga sig, det snöade fortfarande häftigt. Ветер не уменьшался, и пошел снег.
"Det ser ut, som om vi skulle ha farit grundligt vilse", sade Nikita till det yttre alldeles lugn. - А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились, - вдруг сказал как будто с удовольствием Никита.
"Vad kan det här vara?" ropade han och pekade på ett potatisstånd, som reste sig ur snön. - Это что? - сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега.
Wassilij Andrejitsch höll in den svettiga, fnysande hästen. Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь.
"Vad är det?" frågade han. - А что? - спросил он.
"Vi ha hamnat helt vackert på Sacharjewkes åker!" - А то, что мы на захаровском поле. Вон куда заехали!
"Galenskaper!" skrek Wassilij Andrejitsch. - Где?! - откликнулся Василий Андреич.
Han talade icke längre så, som han brukade göra hemma utan vanlig, grov bonddialekt. Он больше не говорил так, как дома, без обычного грубого хозяйского тона.
"Jag ljuger inte, Wassilij Andrejitsch, det är sanning" förklarade Nikita. "Det hörs på släden, att vi fara över en potatisåker och där är också högar med potatisblast. Det är Sacharjewskas bränneris potatisåker. " - Не вру я, Василий Андреич, а вправду говорю, - сказал Никита, - и по саням слышно - по картофелищу едем; а вон и кучи, - ботву свозили. Захаровское заводское поле.
"Det är alltså där vi ä! ", sade Wassilij Andrejitsch. "Vad ska vi nu ta oss till?" - Вишь ты, куда сбились! - сказал Василий Андреич. - Как же быть-то?
"Vi måste köra rakt fram, det är allt, vad vi kunna göra. Vi homma väl alltid någonstädes, " sade Nikita, om inte till Sacharjewko, så till någon av utgårdarna." - А надо прямо брать, вот и все, куда-нибудь да выедем, - сказал Никита. - Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.
Wassilij Andrejitsch lät hästen gå, som Nikita ville. Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита.
De åkte ganska länge. Они ехали так довольно долго.
De stötte flera gånger på grönska som låg blottad, så forn de åter över stubbåkrar och man såg halm sticka upp ur snön och vaja för vinden. Иногда они выезжали на оголенные зеленя, и сани гремели по колчам мерзлой земли. Иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины;
Många gånger befunno de sig på ställen, där snön överallt låg lika djup, en enda stor, vit yta, där man icke kunde skönja någonting. Много раз въезжали на глубокий и везде одинаково белый ровный снег, сверху которого уже ничего не было видно.
Alltjämt föll snön ned och nedifrån virvlade den upp. Снег шел сверху и иногда поднимался снизу.
Hästen blev tydligen trött, han var betäckt av svett och rimfrost och gick endast steg för steg. Лошадь, очевидно, уморилась, вся закурчавилась и заиндевела от пота и шла шагом.
Plötsligt stannade han, han hade fastnat i en av vatten urholkad grop eller urgrävning. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или в канаву.
Wassilij Andrejitsch ville hålla, men Nikita skrek till honom: Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него:
"Vad är det lönt att stanna. Ha vi råkat ned här, så få vi väl försöka att komma upp igen. Hallå, min skatt! Hallå, min vän!" ropade han med sin muntra stämma till hästen, hoppade ur släden, men sjönk själv ned i gropen. - Чего держать! Заехали - выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной! - закричал он веселым голосом на лошадь, выскакивая из саней и сам увязая в канаве.
Hästen stretade framåt och kom upp på en frusen grushög. Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь.
Det var tydligen ett dike. Очевидно, это была копаная канава.
"Men var äro vi egentligen?" frågade Wassilij Andrejitsch. - Где ж это мы? - сказал Василий Андреич.
"Det få vi snart reda på", svarade Nikita. "Hopp, framåt! Någonstädes måste vi hamna!" - А вот узнаем! - отвечал Никита. - Трогай знай, куда-нибудь выедем.
"Det här är tydligen Gorjatsclikinoskogen", sade Wassilij Andrejitsch, pekande på en svart massa som dunkelt tornade upp sig ur snön. - А ведь это, должно, Горячкинский лес? - сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега впереди их.
"När vi komma dit, få vi se, vad det är för en skog". sade Nikita. - Вот подъедем, увидим, какой такой лес, - сказал Никита.
Han märkte nämligen, att vinden förde med sig från den sidan, där den svarta massan syntes, några torra blad från hasselträden och slöt därav, att det icke var en skog, som låg framför dem, utan att det måste vara mänskliga boningar; men detta ville han icke säga. Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жилье, но не хотел говорить.
De hade i själva verket icke kommit tjugu meter från diket, förran de redan kunde urskilja mörka träd. И действительно, не проехали они еще и десяти саженей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья, и послышался какой-то новый унылый звук.
Nikita hade gissat rätt. Никита угадал верно.
När de närmade sig hasselträden, vilka knakade under vindstötarna, lyfte hästen frambenen i höjden, arbetade sig upp med bakbenen och fastnade icke längre ända till knäna i snön, ty de voro nu på landsvägen. Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышенье, повернула влево и перестала утопать в снегу по колена. Это была дорога.
"Nu äro vi framme", förklarade Nikita, "men var vi äro, det vet jag sannerligen inte." - Вот и приехали, - сказал Никита, - а незнамо куда.
Hästen sprang nu framåt längs den igensnöade vägen; de hade knappast kommit längre än 80 meter, då de fingo se en sädesria, från vilken snön blåste ned emot dem. Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока саженей, как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег.
Bakom rian gick vägen i vindriktningen och de hamnade i en snödriva. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб.
Framför dem syntes en smal väg mellan tvenne gårdar, snödrivan hade tydligen yrt tillsamman på landsvägen och de måste ta sig igenom den. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге, и ладо было переехать его.
De lyckades också komma ut på byvägen. И действительно, переехав сугроб, они въехали в улицу.
Vid den längst bort belägna gården fladdrade frusna tvättkläder fram och tillbaka, uthängda på ett rep —en röd och en vit skjorta, underbenkläder, sockor och en underkjol. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешанное замерзшее белье: рубахи, одна красная, одна белая, портки, онучи и юбка.
Den vita skjortan slängde formligen som förtvivlad med ärmarna. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.
"Åh, den lata käringen! Antingen måtte hon vara ohjälpligt trög, eller också ligger hon väl i själatåget, då hon inte tagit ned tvätten till helgen", sade Nikita, då han såg på de fladdrande skjortorna. - Вишь, баба ленивая, а либо убрать, белье к празднику не собрала, - сказал Никита, глядя на мотавшиеся рубахи.
på svenska
Русско-Шведский словарь для мобильного телефона и планшета. 115 тыс слов

В Стокгольме:

08:20 1 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,035 SEK
1 RUB = 0,11 SEK
1 USD = 8,249 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Svenska Palmen © 2002 - 2021