Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...

Leo Tolstoy / Лев Николаевич Толстой

Herre och dräng / Хозяин и работник

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Göte Bjurman.
[Оглавление]
[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X]
VIII. VIII.
Under tiden drev Wassilij Andrejitsch på hästen med fötterna och tömändarna i den riktning, där han antog, att skogen och vaktstugan låg. Между тем Василий Андреич и ногами и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку.
Snön bländade honom, blåsten tycktes alldeles vilja tvinga honom att stanna, men han lutade sig framåt, drog oupphörligt igen pälsen och stack den in emellan sig och ryggdynan, som försvårade för honom att sitta och drev oavbrutet på hästen.Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной седелкой, не переставая гнал лошадь.
Denne gick framåt, fot för fot, om också med stor svårighet, dit hans herre styrde honom. Она хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее.
Omkring fem minuter red han framåt, utan att se något annat än hästens huvud och den vita ödemarken och utan att höra något annat än vindens sus kring hästens öron och kring sin pälskrage. Минут пять он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы.
Plötsligt tyckte han sig skönja något svart. Вдруг перед ним зачернелось что-то.
Hans hjärta klappade av glädje ty han trodde, att det vår husväggen i någon by som han hade framför sig.Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни.
Men denna svarta massa var i ständig rörelse.Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось.
Det var ingen by utan en gångstig, beväxt med högt gråbo, som stack upp ur snön och böjdes hit och dit av den genomträngande blåsten.Это была не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра.
Och detta gråbo, som vinden skoningslöst piskade, kom Wassilij Andrejitschs att rysa. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича.
Han drev på hästen till snabbare lopp och märkte icke, att han alldeles ändrat riktning, då han närmade sig steppgräset, och att han nu styrde hästen åt helt annat håll i den tro, att han kom skogen och vaktstugan allt närmare.Он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка.
Hästen ville alltid gå åt höger, men han höll honom hela tiden åt vänster. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево.
Ännu en gång såg han något mörkt framför sig.Опять впереди его зачернелось что-то.
Han betogs av glädje, ty han trodde sig denna gång säkert ha en by framför sig. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня.
Men det var åter en med steppgräs bevuxen gångstig och även här piskades gräset fram och tillbaka av vinden, något som på ett sällsamt sätt ånyo förskräckte ryttaren.Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепыхался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича.
Men icke nog med att det var liknande gräs, han såg också bredvid sig spår av hästhovar, något som blåsten sökte att dölja i snö.Но мало того, что это был такой же бурьян, - подле него шел конный, заносимый ветром след.
Wassilij Andrejitsch böjde sig ned för att närmare se på dem: det var spår av hästhovar, nu lätt igensnöade och som inte kunde vara någon annans än hans egen häst.Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся: это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный.
Han rörde sig tydligen i en liten cirkel och tillbaka på samma väg han kommit. Он, очевидно, кружился, и на небольшом пространстве.
"På detta sätt går jag under", tänkte han, men för att icke överlämna sig åt rädslan började han att driva på hästen ännu mera, under det han spanande såg ut i det vita, snöiga dunklet, i vilket han icke kunde se annat än små, lysande punkter, vilka visade sig, emellanåt för att åter försvinna. "Пропаду я так!" - подумал он, но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он вглядывался в них.
Han tyckte sig en gång höra hundskall eller vargtjut, men ljudet var så svagt och otydligt, att han icke visste, om det var verklighet eller inbillning; han höll in hästen och lyssnade spänt. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что, или это только чудится ему, и он, остановившись, стал напряженно прислушиваться.
Plötsligt ljöd ett förskräckligt, bedövande skrik, så att allt under honom bävade. Вдруг какой-то страшный, оглушающие крик раздался около его ушей, все задрожало и затрепетало под ним.
Wassilij Andrejitsch grep om hästens hals, men djuret darrade sch skriket blev allt fruktansvärdare.Василий Андреич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, я страшный крик стал еще ужаснее.
Under flera sekunder kunde Andrejitsch icke få klart för sig, vad som förefallit.Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось.
Gulnosen hade, om för att pigga upp sig själv eller för att ropa på hjälp, utstött en ihållande, gäll gnäggning. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя или призывая кого на помощь, заржал своим громким, заливистым голосом.
"Besitta! vad det fördömda djuret skrämt upp mig!" sade Wassilij Andrejitsch. "Тьфу ты пропасть! напугал как, проклятый!" - сказал себе Василий Андреич.
"Jag måste söka att lugna mig", tänkte han, men var icke i stånd att behärska sig; viljelöst drev han på djuret."Надо одуматься, остепениться", - говорил он себе и вместе с Тем не мог удержаться и все гнал лошадь.
Hela hans kropp, i synnerhet benen och fötterna darrade och värkte av köld.Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело.
Plötsligt störtade hästen under honom. Han föll i en snödriva och sökte lägga sig på ena sidan.Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок.
Wassilij Andrejitsch hoppade av, för att komma ur tömmarna, vilka han begagnat som stigbyglar.Василий Андреич соскочил с нее, при соскакивании сдернув набок шлею, на которую опиралась его нога.
Han stod knappast på benen, förrän hästen reste sig upp och sprang därifrån gnäggande och med mattan och seldonen släpande efter sig.Как только он соскочил, лошадь справилась, рванулась вперед, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась из вида.
Wassilij Andrejitsch störtade efter honom, men snön var så djup och hans pälsar så tunga, att han vid varje steg sjönk ned i snön ända till knäna och tappade andan, innan han hunnit så långt som tjugo steg och måste stan na. Василий Андреич бросился за нею, но снег был так глубок и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более двадцати шагов, запыхался и остановился.
"Hur skall det nu gå med skogen, slaktboskapen, arrendegården, butiken och krogarna", tänkte han, "om jag omkommer här i mitt elände? Det kan väl inte vara möjligt!""Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник, - подумал он, - как же это все останется? Что ж это такое? Не может быть!"
Och han greps av en sådan förfäran att han icke trodde sig leva i verkligheten. И почему-то на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было.
Han tyckte det var, som om han drömde och ville vakna, men kunde icke. Он подумал: "Не во сне ли все это?" - и хотел проснуться, но просыпаться некуда было.
Det var verklig snö, som yrde över honom. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо.
Det var en verklig ödemark, i vilken han stod ensam som steppgräset, i väntan på en snar och oundviklig död.И это была действительно пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.
"Åh, du höga himmelska drottning, du heliga Nikolaus, undergörare!" sade han, och påminde sig gårdagens böner framför helgonbilderna, vilka strålade av guld, vaxljusen, som han köpt för att tända framför dessa helgonbilder och som sedan hämtades hem och gömdes i en låda, helt litet brända som de voro."Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю", - вспомнил он вчерашние молебны, и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он чуть обгоревшие прятал в ящик.
Och han började nu att bedja till denne samme Nikolaus undergöraren om räddning och lovade honom både mässor och vaxljus.И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи.
Men på samma gång förstod han klart och otvivelaktigt i att helgonbilden, vaxljusen, prästerna, mässorna — kort sagt, allt detta var något mycket viktigt och nödvändigt där i kyrkan, men att de här icke kunde göra någonting för honom, att det icke fanns något samband mellan dessa ljus, bilder och mässor och hans nuvarande olyckliga belägenhet.Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны - все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи.
"Jag får inte förlora modet. Jag skall följa hästens spår, annars snöa de också igen", tänkte han och försökte att skynda framåt. "Надо не унывать, надо идти по следам лошади, а то и те занесет, - пришло ему в голову и он поспешил вперед.
Men trots sin föresats att icke förtaga sig, började han att springa, föll oupphörligt omkull, reste sig och föll åter.Но, несмотря на намерение идти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая.
Hästens spår voro nu knappt märkbara, i synnerhet på de ställen, där snön icke var så djup. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок.
"Jag går förlorad!" tänkte Wassilij Andrejitsch, "jag kan inte följa spåren.""Пропал я, - подумал Василий Андреич, - потеряю и след, и лошади не догоню".
Men i samma ögonblick såg han något svart framför sig.Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидал что-то черное.
Det var Gulnosen, och icke blott han, utan släden och fimmelstängerna.Это был Мухортый и не только один Мухортый, но и сани и оглобли с платком.
Gulnosen med seldynan på sned, med tömmarna och mattan släpande efter sig stod icke längre på sitt gamla ställe, utan närmare fimmelstängerna; han stod stilla och skakade på huvudet.Мухортый, со сбитой набок шлеей и веретьем, стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему книзу.
Det visade sig, att Wassilij Andrejitsch hamnat i samma fördjupning, där han förut fastnat med Nikita, att hästen fört honom tillbaka till släden och att han, då han hoppade av hästen, icke var längre än omkring femtio steg från släden. Оказалось, что завяз Василий Андреич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь везла его назад к саням и что соскочил он с нее не больше пятидесяти шагов от того места, где были сани.
på svenska
Русско-Шведский словарь для мобильного телефона и планшета. 115 тыс слов

В Стокгольме:

11:24 25 февраля 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,006 SEK
1 RUB = 0,11 SEK
1 USD = 8,217 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Svenska Palmen © 2002 - 2021