Оцените Ваши неудобства в связи с военно-санкционными событиями в России, Беларуси, Украине?

Не сильно чувствуется
Все стало хуже
Просто ужасно

Статистика голосований

Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания Швеции и Русскоязычных...
Шведская Пальма > Информация > Транспорт > Водительские права. Avdelning 1

Körkorts - frågor B

Avdelning 1


1.
Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren förare när det gäller avsökningsområdet?
(A) Avsökningsområdet är längre hos en oerfaren förare. (B) Avsökningsområdet är bredare hos en oerfaren förare. (C) Oerfarna förare ser mer efter fasta hinder än rörliga hinder.
2.
Vilken egenskap är utmärkande för en impulsiv förare?
(A) Klarar svåra situationer lätt. (B) Snabb reaktionsförmåga. (C) Handlar först, tänker sen.
3.
Vilket av följande påståenden är riktigt?
(A) Unga killar underskattar ofta sin körförmåga. (B) Tjejer och killar 18-24 år gamla uppskattar sin körförmåga likadant. (C) Äldre förare råkar mindre sällan ut för singelolycker än unga förare.
4.
Vilket av följande påståenden är sant vid mörkerkörning?
(A) Föraren uppskattar bilens placering på synintryck långt bort. (B) Föraren uppskattar vägens sträckning på omgivande skogsområden och slänter. (C) Halvljusets räckvidd är ca 150 m.
5.
Vad är riktigt beträffande synen hos förare?
(A) En försämrad syn är allvarligare i mörker än i dagsljus. (B) En förare som bär glasögon vid uppkörning är skyldig att kontrollera synen vart femte år. (C) Alla förare är skyldiga till regelbundna synkontroller.
6.
Vilket är det första tecknet på trötthet hos en bilförare?
(A) Långsammare reaktionsförmåga. (B) Slö och oengagerad. (C) Känner sig frusen
7.
Vad är sant om stress?
(A) Hög stress försämrar prestationen. (B) Stress påverkar ej prestationen. (C) All stress är trafikfarlig.
8.
Vid vilken situation på bilderna nedan bör Du använda förnuftet?
(A) Du bör köra ut på vägrenen för att undvika kollisionsrisk. (B) Du bör inte låta bilen som kommer in i rondellen köra före eftersom Du har förkörsrätt. (C) Eftersom Du kom först till fyrvägskorset, ska Du alltid köra först.
А) B) C)
9.
Vilket alternativ är mest effektivt då föraren skall minska svårighetsgraden i körningen?
(A) Att föraren är i bra kondition. (B) Att föraren håller bilen i bra kondition. (C) Att föraren har gott om tid till sin körning.
10.
Vilket sätt är det bästa för att kontrollera om en medicin inverkar på bilkörningen?
(A) Läsa informationen som medföljer medicinen. (B) Medicin kan inte påverka bilkörningen. (C) Intag en mindre mängd medicin, kör och se resultatet.
11.
Vad är sant angående alkohol?
(A) Vuxna män förbränner lika stor mängd alkohol. (B) Dagen efter alkoholförtäring kan man alltid köra bil. (C) Högsta tillåtna alkoholhalt är 0,2 promille.
12.
I hur stor procent av de olyckor som leder till dödsfall är alkohol inblandat?
(A) Ca 10%. (B) Ca 25 %. (C) Ca 40%
13.
Vilket av följande svarsalternativ stämmer in på en mogen förare?
(A) Man är noga med att följa trafikreglerna till punkt och pricka. (B) Man inser att man har vissa begränsningar. (C) Man skyller ofta ifrån sig på andra.
14.
Vad är sant beträffande en människas moralutveckling?
(A) Moral utvecklas under åren genom kunskap och insikt. (B) Moral påverkar inte beteendet i trafiken. (C) Moral är medfött och kan inte påverkas.
15.
Vid körning med för hög fart på landsväg påverkas förarens seende. Vilket påstående är rätt?
(A) Föraren låser fast blicken vid en punkt som ligger ca 50 meter framför bilen. (B) Seendet anpassar sig själv oberoende om hastigheten är hög eller låg. (C) Det kan bli svårare att upptäcka exempelvis en älg som rusar ut i körbanan.
16.
Vilket påstående är sant angående tunnelseende?
(A) Synfältet krymper hastigt. (B) Du har bra mörkerseende. (C) Du förutser trafiksituationer innan de uppstår och klarar dig bättre i trafiken.
17.
Ger en förare som uppnått moget trafikuppträdande lätt efter för grupptryck?
(A) Ja. (B) Ja, om han är av manligt kön. (C) Nej, han litar mer på sitt eget omdöme.
18.
Grupptryck, att bli påverkad av exempelvis en grupp medpassagerare, kan orsaka olyckor i trafiken. Vid vilket tillfälle utsätts föraren för grupptryck?
(A) När föraren blir irriterad av andra medtrafikanter. (B) Då föraren mer följer medpassagerarnas råd än sitt eget omdöme. (C) Då föraren störs av medpassagerarnas oljud.
19.
I vilken omkörningssituation visar en förare minst ansvar?
(A) Vid omkörning i kurva med god sikt.(B) Vid omkörning av moped strax före en järnvägskorsning. (C) Vid omkörning strax före ett backkrön.
20.
Vilket körsätt är utmärkande för defensiv körning.
(A) Att alltid släppa fram den korsande trafiken. (B) Att försöka undvika besvärliga situationer. (C) Att hålla en lägre hastighet än vad vägmärken anger som högsta tillåtna.
21.
Vilket av följande alternativ är den vanligaste anledningen till singelolyckor?
(A) Föraren saknar körkort. (B) Trötthet eller sjukdom. (C) Föraren kör spritpåverkad.
22.
Du kör rakt fram på en vinterväg som bilden till höger visar. Vad skall Du i första hand koncentrera dig på i denna situation?
(A) Kurvan. (B) Korsningen. (C) Väglaget.
23.
Du kör på en landsväg i 90 km/h. I den yttre backspegeln upptäcker Du en bil strax bakom din bil. Vilket påstående är rätt?
(A) Jag bör varna bakomvarande bil med lätta tryck på bromspedalen. (B) Vill bakomvarande bil köra om är jag skyldig att hålla till höger. (C) Vill bakomvarande bil köra om är jag skyldig att ge tecken med höger blinkers.
24.
I vilken situation är risken störst att Du omedvetet håller för hög hastighet?
(A) På grusväg. (B) I ett tyst fordon. (C) På landsväg.
25.
Du håller en hastighet av 90 km/h. Lastbilen framför dig på bilden nedan är i färd med att göra en vänstersväng in på ”din” väg. Vad är det första Du skall göra i denna situation?
(A) Blinka med halvljuset. (B) Växla ner och gira till vänster. (C) Bromsa in kraftigt och gira till höger.
26.
Du har på en landsväg påbörjat en omkörning. Samtidigt som det ligger en bil bakom dig kommer det mötande bilar. Hur ska Du bete dig?
(A) Eftersom den omkörda bilen ska sakta farten, fortsätter jag omkörningen. (B) För att inte hindra bakomvarande bil fortsätter jag omkörningen. (C) Saktar farten och återgår i mitt körfält.
27.
Var är risken störst, se bildserien nedan, att en bil kommer in på din körbana?
28.
Du avser att släppa förbi bakomvarande fordon på bilden. I vilket fall innebär det lägst risk att gå ut på vägrenen?
(A) Heldragen kantlinje på rak väg. (B) Streckad kantlinje innan kurva. (C) Streckad kantlinje på rak väg.
29.
Vad är största risken med fartblindhet?
(A) Felbedömning av stoppsträckan. (B) Svårigheter att upptäcka mötande fordon. (C) Man upptäcker ej föremål placerade vid sidan av vägen.
30.
Vilket av följande däck ger längst bromssträcka på torrt underlag?
(A) Smalt dubbdäck. (B) Smalt däck med djup mönstring. (C) Brett däck med djup mönstring.
31.
Du tänker köra en bil som vid normal belastning ska ha ett lufttryck på 190 kPa i varje däck. Hur bör Du ändra lufttrycket vid körning med tung last baktill i bilen?
(A) Bibehålla normalt lufttryck. (B) Öka lufttrycket till 210 kPa både fram och bak. (C) Öka lufttrycket till 210 kPa fram och 230 kPa bak.
32.
Vad är sant om låsningsfria bromsar av ABS-typ?
(A) De är helt underhållsfria. (B) De förkortar bromssträckan. (C) Trots hård inbromsning går bilen att styra.
33.
Du tänker köra en bil med husvagn på körkort klass B. Var finns upplysningar om Du får köra ekipaget?
(A) I försäkringsbeviset. (B) I bilens och husvagnens registreringsbevisbevis. (C) På körkortets baksida.
34.
Du framför en bil med tillkopplad släpvagn. Hur stort får släpvagnens kultryck på dragbilens kulkoppling vara?
(A) 30-50 kg. (B) 50-70 kg. (C) 90-110 kg.
35.
Vilka åtgärder bör Du vidta om följande lampor tänds (se biden t.h.)?
(A) Om batterilampan tänds bör Du köra till en verkstad eller servicestation. (B) Om röd varningslampa tänds bör Du göra en utvändig säkerhetskontroll. (C) Om temperaturmätarens visare står på rött fält tänds alltid en varningslampa.
36.
Vad är utmärkande för en understyrd bil?
(A) Om Du har för lite luft i framdäcken blir bilen mera understyrd. (B) Bilen vill svänga mindre än vad som motsvaras av vrid- ningen på ratten. (C) Om Du ökar lufttrycket i framdäcken blir bilen mer understyrd.
37.
Man talar ofta om en bils tjänstevikt. Vad innebär uttrycket?
(A) Den vikt som vid ett visst tillfälle uppbärs
av bilens samtliga hjul, oberoende om den är lastad eller olastad. (B) Det är skillnaden mellan totalvikten och bruttovikten. (C) Den är vikten på bilen i fullt driftfärdigt skick. Även förarens vikt räknas in.
38.
Hur förändras bilens köregenskaper då vikten förändras från tjänste till totalvikt?
(A) Bromssträckan blir längre. (B) Vingligare körning. (C) Bilen blir svårstyrd i nedförslut.
39.
Med hjälp av startkablar skall Du med bil 1 via bilbatteriet försöka starta bil 2. Hur skall Du säkrast koppla startkablarna?
(A) Pluspolen på batteri bil 1 kopplas till pluspolen på batteri bil 2 och minuspolen på batteri bil 1 till chassit på bil 2. (B) Minuspolenpå batteri bil 1 kopplas till minuspolen på batteri bil 2. (C) Pluspolen på batteri bil 1 kopplas till chassit på bil 2.
40.
Hur mycket vinner Du i tid per mil om Du håller en konstant hastighet av 100 km/h jämfört med 80 km/h?
(A) En minut. (B) 1,5 minuter. (C) 2 minuter.
41.
Bilden nedan. visar att Du har påbörjat en omkörning. Du kör din bil i en hastighet av 70 km/h. Bilen Du kör om har en hastighet av 50 km/h. Du beräknar den mötande bilens hastighet till 90 km/h. Omkörningen tar 8 sekunder. Inom vilken zon möts Du och den mötande bilen?
42.
Fortsättning på föregående fråga (se bilden). I vilken zon kommer då den omkörande bil att befinna sig?
43.
Din hastighet är 36 km/h. Din reaktionssträcka är 10 m. Din bromssträcka är 8 m. Stoppsträckan är 18 m. Hur lång blir Din reaktionssträcka om Du fördubblar hastigheten?
(A) 20 meter. (B) 30 meter. (C) 40 meter.
44.
Hur lång blir din bromssträcka om Du fördubblar hastigheten?
(A) 16 meter. (B) 24 meter. (C) 32 meter.
45.
Hur lång blir din stoppsträcka om Du fördubblar hastigheten
(A) 26 meter. (B) 52 meter. (C) 60 meter.
46.
Den väg Du ser på bilden till höger har hastighetsgränsen 90 km/h. Vad gäller för dig när Du skall passera bussen?
(A) Du behöver inte göra något speciellt, eftersom bussföraren har hela ansvaret när han skall starta från en hållplats på en 90 km/h väg. (B) Du är skyldig att sakta in och lämna företräde åt bussen. (C) Du måste räkna med att bussen kan köra ut på vägen framför dig.
47.
Du kör på en landsväg och tänker köra om en cyklist. Vad gäller?
(A) Du behöver i vissa fall tuta för att varna cyklisten. (B) Du skall alltid tuta. (C) Du får inte tuta.
48.
Du kör i det mittersta körfältet på bilden nedan och har tänkt svänga till höger i den korsning Du ser lite längre fram. Vilket påstående är riktigt i detta sammanhang?
(A) Det är endast fordon som kommer från kollektivkörfältet till höger om dig, som får svänga till höger i korsningen. (B) Du får inte byta till höger körfält, eftersom detta räknas som kollektivt körfält ända fram till korsningen. (C) Du får svänga till höger, förutsatt att Du byter till höger körfält före korsningen.
49.
Vilket påstående är rätt om en bilförares uppträdande vid gatu- och vägkorsningar?
(A) Det är inte tillåtet att stanna så att bilen i onödan blockerar korsningen för annan trafik. (B) I tät trafik skall alltid högerregeln tillämpas. (C) Hastigheten skall alltid anpassas så att man kan stanna före korsningen.
50.
På bilden nedan ser Du en s.k. skolpolis. Vilken uppgift har skolpolisen vid övergångsstället?
(A) Stoppa bilar och andra fordon vid övergångsstället, så att barnen kan gå över gatan. (B) Tala om för barnen när det är riskfritt att gå över gatan. (C) Stoppa vuxna gåenden som vill passera övergångsstället.
51.
När är Du som fordonsförare skyldig att stanna?
(A) Då jag nalkas en korsning med grönt ljus och polis gör stopptecken. (B) Då jag nalkas en korsning där skolpolis gör stopptecken. (C) Då jag nalkas en korsning med rött ljus och polis vinkar fram.
52.
Vilken placering är riktig, när Du kör på denna gata på bilden nedan?
(A) Nära gatans vänstra kant, om Du skall svänga till vänster. .(B) Nära gatans mitt, om Du skall svänga tillvänster. (C) Nära gatans vänstra kant, om Du skall köra rakt fram i nästa korsning.
53.
Vid vilket tillfälle får Du fortsätta att köra utan att stanna?
(A) En polisbil kör om dig och en polisman håller höger arm utsträckt genom bilrutan med handflatan mot dig. (B) Polisen har handflatan mot vägbanan och gör upprepade pendelrörelser upp och ned. (C) Polisen håller en stoppskylt mot dig.
54.
Du kör på en våt asfaltsbelagd landsväg då Du upptäcker en mötande lastbil. Hur skall Du bete dig?
(A) Jag startar vindrutetorkarna vid mötet. (B) Jag bromsar in mjukt före mötet. (C) Jag bromsar in kraftigt.
55.
Trafiksignalen visar grönt sken på bilden nedan. Du ska svänga till vänster i korsningen. Vilket påstående är riktigt?
(A) Du kan svänga utan risk. (B) Bussen kan skymma två körfält. (C) Du har väjningsplikt mot bussen.
56.
Kombinera de avbildade vägmärkena på bilden nedan med rätt text.
(A) Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn. (B) Förbud mot trafik med lastbil. (C) Begränsad fordondbredd.
57.
Vilket fordon får vända genom en öppning på motorvägen?
(A) Polisbil. (B) Bärgningsbil. (C) Taxi.
58.
Vad är sant beträffande motorväg?
(A) Det är tillåtet att bogsera bil till närmaste avfart. (B). Att stanna bilen är endast tillåtet vid på- och avfart. (C) Lägsta tillåtna hastighet är 40 km/h.
59.
Du tänker svänga in på en väg med skylten "Enskild väg". Vilket påstående är rätt?
(A) Vägmärken som varnar för faror kan saknas. (B) Högsta tillåtna hastighet är 50 km/h. (C) Vägen är endast tillåten att köra på för boende invid vägen.
60.
Vid ett övergångsställe för gående befinner sig en skolpolis med orangefärgad klädsel. Vilket påstående är rätt?
(A) Han har rätt att stoppa trafiken som nalkas övergångsstället. (B) Hans närvaro gör att trafiken uppmärksammar att barn finns i närheten. (C) Han har rätt att hindra alla gående att passera.
61.
Vem får parkera i en parkeringsruta som är avsedd för handikappade?
(A) Rörelsehindrade bilförare. (B) Rullstolsbundna bilförare. (C) Rörelsehindrade bilförare med särskilt tillstånd.
62.
I vilket fall är det olämpligt att svänga vänster på bilden till höger?
63.
Vad är sant angående bogsering?
(A) För att få bogsera krävs minst körkort klass BE. (B) Högsta tillåtna hastighet 30 km/h. (C) Bogserlinans högsta tillåtna längd är 2 meter.
64.
Vad är rätt beträffande körning med tillkopplad släpvagn?
(A) Bromsad släpvagn har högsta tillåtna hastighet 80 km/h. (B) Bromsad släpvagn har högsta tillåtna hastighet 50 km/h. (C) Bromsad släpvagn har högsta tillåtna hastighet 90 km/h.
65.
Vad är sant angående vattenplaning?
(A) Ingen risk för vattenplaning om nya däck används. (B) Stor risk vid hög hastighet. (C) Bromsarnas skick påverkar risken för vattenplaning.
66.
Hur ska Du bete dig i situationen på bilden nedan?
(A) Om Du ska svänga till höger skall Du använda vägrenen som accelerationsfält. (B) Om Du ska svänga vänster behöver Du inte lämna företräde för bilen som ska köra rakt fram. (C) Du ska lämna företräde åt all korsande trafik.
67.
Vad är sant beträffande motorvägskörning?
(A) Lägsta tillåtna hastighet är 40 km/h. (B) Samma högsta tillåtna hastighet för lätt lastbil och personbil. (C) Du får endast stanna vid av- och påfartssträckorna.
68.
Vilket fordon har tillåtelse att köra i ett kollektivt körfält?
(A) All trafik. (B) Cyklar och mopeder. (C) Tunga lastbilar.
69.
Hur ska Du bete dig i situationen på bilden till höger?
(A) Stanna före skylten tills hela bussen är inne på ”Din” väg. (B) Kör fram till skylten. (C) Du är skyldig att stanna i korsningen.
70.
Vad gäller vid cykelöverfart och övergångsställen?
(A) Jag släpper fram cyklister och gående som kommer ifrån höger. (B) Jag släpper fram cyklister och gående som kommer ifrån vänster. (C) Jag har alltid skyldighet att släppa fram cyklister och gåenden som vill korsa vägen.
71.
Kombinera de avbildade vägmärkena på bilden till höger med rätt text. (A) Utmärkning av exempelvis skarp kurva. (B) Upplysning om körfält (C) Huvudledens fortsättning i korsning.
72.
Hur lång reaktionstid har en yngre bilist jämfört med en äldre och mer erfaren förare?
(A) Äldre förare klarar sig bättre på grund av sin erfarenhet, men har något sämre reaktionsförmåga. (B) Yngre oerfarna förare hanterar en stress-situation bättre. (C) Yngre oerfarna förare har bättre reaktionsförmåga och klarar sig därmed bättre i trafiken.
73.
Vilket är det främsta skälet till att Du inte bör köra om cyklisten i den situation som visas på bilden nedan?
(A) Det kan finnas rullgrus på vägen. (B) Bilisten på vägen från vänster kan plötsligt svänga in på ”din” väg. (C) Cyklisten kan plötsligt vingla till.
74.
Vilket av följande regler gäller för användningen av bilbälten i privatbilar?
(A) Bilbältet behöver inte vara påtaget när man backar. (B) Två små barn kan få vara fastspända i samma bilbälte, under förutsättning att de sitter på en bälteskudde. (C) Bilföraren har ansvaret för att barn som är under 15 år använder bilbältet.
75.
Bussen, på bilden nedan, står stilla. Du ska köra om den och fortsätta rakt fram genom korsningen. I denna situation finns flera risker. Vilken av dem ska Du i första hand koncentrera dig på?
(A) Att bussföraren plötsligt startar utan att ge tecken med körriktningsvisarna. (B) Att gående plötsligt kan dyka upp vid bussens framända. (C) Att det kan finnas gående på övergångsställena vid korsningen. (D) Att det kan komma fordon från höger i korsningen.
76.
Vilket fordon eller vilken fordonskombination får du köra på ett B-körkort?
(A) Lätt lastbil med tillkopplad släpvagn. (B) Trehjulig motorcykel. (C) Tung, tvåhjulig motorcykel. (D) Tung lastbil.
77.
För vilken av följande förseelser ska körkortet återkallas?
(A) Om föraren ställt upp sin bil inom ett område av 10 meter före ett övergångsställe. (B) Om föraren kört 45 km/h på en plats där hastigheten är begränsad till 30 km/h. (C) Om föraren kört om strax före eller på ett obevakat övergångsställe. (D) Om föraren stannat närmare än 10 meter från en vägkorsning.
78.
Vad är riktigt angående körkort?
(A) Du har inte skyldighet att ha körkortet med dig när du kör. (B) Om du byter namn måste du ansöka om förnyelse av ditt körkort. (C) Du måste ansöka om förnyelse av ditt körkort om det förkommit. (D) Du måste ansöka om förnyelse av ditt körkort efter tio år.
79.
Vilken av följande påståenden är viktigast om man som förare vill medverka till att minska olycksriskerna i trafiken?
(A) Att öva upp reaktionssnabbheten. (B) Att köra extremt långsamt och försiktigt. (C) Att köra på ett defensivt sätt.
80.
Vilken skyldighet har du, bland annat, om du haft del i uppkomsten av en trafikolycka?
(A) Att kontrollera att motparten har körkort. (B) Att klara upp med motparten vem som gjort fel. (C) Att stanna kvar på olycksplatsen, hjälpa eventuella skadade och varna andra trafikanter. (D) Att alltid kalla på polis.
81.
Vad bör Du först göra om du kommer till en plats där en olycka skett?
(A) Hjälpa svårt skadade personer. (B) Varna andra trafikanter. (C) Larma polis och ambulans.
82.
Vilken av följande uppgifter är onödigt att lämna när du larmar ambulans?
(A) Att berätta var olyckan inträffat och vilken typ av olycka det är. (B) Hur många som skadats och vilken typ av skador de har. (C) vilket telefonnummer du ringer från. (D) Vilken av de inblandade förarna du anser haft skuld till olyckan.
83.
Vad är rätt om hur man kan hjälpa skadade personer vid en trafikolycka?
(A) En medvetslös person ska ligga på rygg med huvudet högt. (B) Skadade personer bör alltid hjälpas ut ur bilarna. (C) En stark blödning kräver tryckförband.
84.
Hur bör du hjälpa en person som efter en trafikolycka är blek, kallsvettig, orolig och törstig?
(A) Ge den skadade vatten att dricka. (B) Placera den skadade med huvudet högt. (C) Lägg över den skadade en filt eller ett klädesplagg så att han/hon inte fryser.
85.
Vad är den första åtgärd Du bör vidta om du på en parkeringsplats råkat köra på och skada en bil vars förare inte finns där?
(A) Att anmäla händelsen till Vägverket. (B) Att anmäla händelsen till trafikförsäkringsföreningen. (C) Att sätta en lapp under vindrutetorkaren på den skadade bilen och på den uppge ditt namn och telefonnummer samt berätta vad som hänt.
86.
Kombinera de avbildade vägmärkena på bilden nedan med rätt text.
(A) Skyldighet att lämna företräde åt mötande fordon. (B) Förbud mot infart med fordon. (C) Enkelriktad trafik. (D) Förbud mot fordonstrafik.
87.
Vad betyder gula vägmarkeringar?
(A) De gula kantlinjernas huvudsakliga uppgift är enbart att tydligt markera vägbanan. (B) Det är förbjudet att köra på de gula zig-zag-linjer som ibland finns i gatan. (C) En heldragen gul kantlinje betyder att det är tillåtet att stanna, men förbjudet att parkera där linjen finns. (D) En heldragen gul kantlinje betyder att det är förbjudet att stanna där linjen finns.
88.
När är det tillåtet att köra i eller över ett spärrområde?
(A) För att öka framkomligheten i tät trafik. (B) Om det är nödvändigt, t ex för att passera en parkerad bil. (C) För att passera ett långsamtgående fordon. (D) Det är alltid förbjudet att köra i eller över ett spärrområde.
89.
Vilket påstående är riktigt angående vägarbete?
(A) En gul lykta på en vägbock betyder att vägen är helt avstängd. (B) Vita vägmarkeringar gäller före orangegula om de förekommer samtidigt, t ex vid ett vägarbete. (C) När du passerar ett vägarbete måste du ha så låg fart att du omedelbart kan stanna om det skulle behövas. (D) Att inte överskrida hastighetsbegränsningarna är en tillräckligt bra hastighetsanpassning när man passerar ett vägarbete.
90.
Vilken tolkning av ljussignalernas betydelse är felaktig?
(A) Rött ljus betyder ”stopp”. (B) Rött ljus tillsammans med gult betyder ”kör”. (C) Grönt ljus betyder ”kör”. (D) Blinkande gult ljus betyder att signalen för tillfället inte har någon trafikreglerande funktion.
91.
Vilket fordon räknas som bil?
(A) Ett tvåhjuligt motorfordon vars tjänstevikt är 250 kg. (B) Ett trehjuligt motorfordon vars tjänstevikt är 500 kg. (C) Ett fyrhjuligt motordrivet fordon som är avsett att användas som dragfordon.
92.
Vad innefattas i begreppet fordon?
(A) Anordningar på hjul, band eller medar (ej rälsbundna). (B) Spårvagnar och tåg. (C) Båtar. (D) Flygmaskiner.
93.
Vad innefattas i begreppet väg?
(A) Enbart allmänna vägar. (B) Enbart allmänna och enskilda vägar. (C) Allmänna och enskilda vägar och cykelväg samt ridväg som löper intill en allmän väg eller cykelväg.
94.
Vilka räknas som vägtrafikanter?
(A) Endast de som går eller cyklar på en väg. (B) Endast de som går, färdas på cykel eller i bil på väg. (C) Alla som färdas på väg, uppehåller sig på väg eller i fordon på väg.
95.
Vilket av följande körsätt kan räknas som defensivt?
(A) Att alltid köra sakta och försiktigt. (B) Att alltid hålla på sin rätt i trafiken, men att aldrig bryta mot reglerna. (C) Att räkna med att andra trafikanter gör rätt i trafiken och följer reglerna. (D) Att räkna med att andra trafikanter kan göra fel och undvika faror i trafiken genom att vara förutseende.
96.
Vad innebär grundregeln?
(A) Den talar om på vilken sida av vägen vi ska köra. (B) Den talar om vilka vi ska lämna företräde åt i korsningar. (C) Den bestämmer vilken anda som ska råda i trafiken. (D) Den ger enbart grundläggande anvisningar om hastighetsanpassning.
97.
Vad är riktigt om förbudsmärken?
(A) Förbudsmärken gäller, med få undantag, från den plats där märket står till nästa vägkorsning. (B) Förbudszon gäller från den plats märket står till nästa vägkorsning. (C) Begränsad hastighet gäller från den plats märket står till du passerat ett slutmärke.
98.
På vilken av övergångsställena på bilden till höger inträffar de flesta olyckorna?
(A) På övergångsställe 2 på grund av att de svängande bilisterna blir överraskade av övergångsstället. (B) På övergångsställe 2 på grund av att den rakgående trafiken ofta ökar hastigheten då det första övergångsstället har passerats. (C) På övergångsställe 1beroende på för hög hastighet. (D) På övergångsställe 1 beroende av att bilisterna ej är beredda på ett övergångsställe före korsningen.
99.
Vilket beteende är riktigt vid vägkorsningar?
(A) Att stanna på ett sånt sätt att man endast blockerar ett körfält på den korsande vägen. (B) Att i tät trafik, vid korsningar, tillämpa den s k ”blixtlåsprincipen”. (C) Att tillämpa högerregeln vid alla vägkorsningar.
100.
I vilken ordning ska du inte tillämpa utfartsregeln?
(A) När de kör ut från en bensinstation, parkeringsplats eller från en tomt. (B) När du korsat en gångbana för att köra ut på en väg. (C) När du kommer från en gågata och ska köra ut på en väg. (D) När du kommer från en enskild väg och ska köra ut på en allmän väg.
101.
Vad innebär högerregeln?
(A) Den innebär att du ska hålla till höger på vägen. (B) Den innebär att du ska lämna företräde åt förare av fordon som närmar sig på en annan väg från höger. (C) Den innebär att du ska lämna företräde åt förare som närmar sig på en annan väg från vänster.
102.
När är du skyldig att lämna företräde åt en buss som vill svänga ut från en hållplats?
(A) När hastigheten är begränsad till 50 km/h. (B) När hastigheten är begränsad till 70 km/h. (C) När hastigheten är begränsad till 90 km/h.
103.
Vilken åtgärd är riktig att göra när ett utryckningsfordon påkallar fri väg?
(A) Du ska omedelbart stanna på den plats du befinner dig. (B) Du ska alltid köra in till kanten och stanna. (C) Du ska lämna plats åt utryckningsfordonet att passera, minska farten eller stanna om det behövs. (D) Du ska öka farten och köra före utryckningsfordonet.
104.
Du kör ifatt en cyklist som cyklar på höger sida. Vägen har normal bredd. Hur skall Du uppträda?
(A) Förbjudet att signalera. (B) Alltid ge signal. (C) Signalera om situationen påkallar fara.
105.
Se bilden nedan. Solen står lågt vid landsvägskörning. Vad skall Du fästa din största uppmärksamhet på när Du närmar dig kurvan?
(A) Fotgängaren som traskar över vägen. (B) Den framförvarande trafiken. (C) Den mötande trafiken. (D) Risken för bländning.
106.
När är det lämpligt att använda vägrenen för att underlätta omkörning?
(A) När sikten framåt är fri. (B) Under mörker. (C) När sikten framåt, genom kurva eller backkrön, är skymd. (D) När sikten genom snöyra, slagregn, dimma eller liknande är oklar.
107.
Vilka trafikanter skall använda vägren när sådan finns?
(A) Tunga lastbilar. (B) Motorredskap klass 1. (C) Cyklister och mopedister om cykelbana saknas. (D) Fordon med tillkopplad släpvagn.
108.
Vad gäller vid körning på vägren?
(A) Det är tillåtet att parkera på en huvudleds vägren utanför tättbebyggt område. (B) Du är skyldig att köra ut på vägrenen om bakomvarande förare tydligt visar att han vill köra om. (C) Om du från vägrenen vill köra in på körbanan ska du lämna företräde åt förare som redan kör där.
109.
Du har hamnat med bilens högerhjul utanför körbanekanten. Hur ska du handla för att på ett säkert sätt få upp bilen på vägen igen?
(A) Sakta farten mjukt och när farten minskat, med en mjuk rattrörelse försiktigt styra upp bilen på vägen. (B) Med snabb rattrörelse genast styra upp bilen på vägen. (C) Bromsa kraftigt och samtidigt med en snabb rattrörelse styra upp bilen på vägen.
110.
Vad är riktigt om att passera en järnvägskorsning?
(A) Endast om korsningen saknar bommar eller ljud- och ljussignaler är du skyldig att anpassa farten efter sikten över järnvägen. (B) Du måste alltid, oavsett förekommande säkerhetsanordningar, genom uppsikt på järnvägen, förvissa dig om att inget tåg kommer innan du passerar. (C) Hastigheten får inte överstiga 40 km/h när du befinner dig inom ett område av 50 meter från järnvägskorsningen.
111.
Vilken av följande regler gäller när du närmar dig en järnvägskorsning?
(A) Det är förbjudet att stanna inom ett område av 30 meter före och efter järnvägskorsningen. (B) Stoppförbud gäller endast inom ett område av 30 meter före korsning. (C) Parkeringsförbud råder inom ett område av 30 meter före och efter järnvägskorsningen. (D) Omkörning är tillåten strax före och i alla typer av järnvägskorsningar.
112.
En del vägar kan under vintertid bli speciellt hala. Vid vilket tillfälle tycker Du att risken är störst?
(A) På en sandad rak vinterväg genom en
allé. (B) På en kraftigt sandad väg i en kurva. (C) På en smal väg med en kurva i medlut.
113.
Vad ska Du främst göra i situationen på bilden nedan. Du kör i vinterlandskap och vägarna kan vara halkiga?
(A) Sakta ner farten och vara beredd på att kunna stanna. (B) Stanna så att bilen som kommer från vänster kan köra ut. (C) Gasa. (D) Bromsa kraftigt.
114.
Vad är riktigt om säkerhetsanordningar vid järnvägskorsningar?
(A) Järnvägsbommar är gjorda av ett sprött material som lätt går sönder om man hamnat mellan bommarna och tvingas köra på dem för att ta sig ut. (B) Endast ett fåtal järnvägskorsningar i landet saknar säkerhetsanordningar i form av ljus-, ljudsignaler eller bommar. (C) De flesta olyckor som händer vid järnvägskorsningar beror på att fordonsförare blivit ”instängda” mellan bommarna.
115.
På vilken typ av vägar finns de flesta järnvägskorsningarna?
(A) På allmänna vägar klassade som huvudled. (B) På andra allmänna vägar än huvudleder. (C) På enskilda vägar.
116.
Även om det är osannolikt finns det en risk att få motorfel i en järnvägskorsning. Om detta skulle hända, hur bör du handla?
(A) Ensam eller med passagerares hjälp försöka skjuta bilen från spårområdet. (B) På snabbast möjliga sätt försöka hitta personer som kan hjälpa dig att skjuta bilen från spårområdet. (C) Flytta bilen med hjälp av startmotorn.
117.
Vilket påstående är riktigt angående motortrafikleder?
(A) De har ofta olika körbanor, skilda med hjälp av en skiljeremsa. (B) Det är förbjudet att köra långsammare än 40 km/h på motortrafikled. (C) Alla fordon som kan och får köras med en hastighet av minst 40 km/h får använda motortrafikled. (D) Endast motorfordon som kan och får köras med en hastighet av minst 40 km/h får använda motortrafikled.
118.
Vilket påstående är riktigt angående motorvägar?
(A) Det är förbjudet att stanna på motorvägen, men tillåtet att stanna på vägrenen. (B) Den som ska köra in på motorväg har skyldighet att stanna före infart. (C) Den har inte mötande trafik på samma körbana.
119.
Vad är riktigt om motorväg och motortrafikled?
(A) Du får använda vägrenen på motorväg för att underlätta omkörning. (B) Vid påfart på motorväg och motortrafikled ska du lämna fartökningssträckan så sent som möjligt. (C) När du kör på motorväg kan du, för att underlätta vid påfart, tillfälligt byta till motorvägens vänstra körfält.
120.
Vad är rätt om motorväg?
(A) Öppningarna i motorvägens skiljeremsa är avsedd för trafikanter som, av någon anledning, vill vända. (B) Motorredskap klass 2 får köras på motorväg. (C) Vissa mobilkranar får köras på motorväg.
121.
Vad är riktigt om körning på motorväg och motortrafikled?
(A) En risk med omkörning på motorväg är att någon förare plötsligt kan bryta sig ut ur sitt körfält. (B) Tunga lastbilar med släp får på motorväg och motortrafikled köra med högst 90 km/h. (C) Omkörning är tillåten såväl på höger som på vänster sida när man kör på motorväg och motortrafikled.
122.
Vad är riktigt om avfarter från motorväg och motortrafikled?
(A) Fartminskningen ska påbörjas i god tid före avfartssträckan. (B) Det är förbjudet att stanna på motorväg och motortrafikled, men tillåtet på avfartsvägarna. (C) Fartblindhet kan göra att du missbedömer din hastighet på avfartsvägen.
123.
Vad är riktigt om bogsering på motorväg?
(A) Bogsering med personbil på motorväg är tillåten eftersom man vid bogsering för köra med 40 km/h. (B) Bogsering på motorväg är endast tillåten med bogserbil som är försedd med upphängningsanordning. (C) Bogsering på motorväg är förbjuden utom i nödsituationer och då får bogsering bara ske till närmaste avfart.
124.
I vilken av följande situationer är risken stor att man omedvetet kör för fort?
(A) I tät stadstrafik. (B) När hastigheten på en 90-väg begränsas till 50 km/h. (C) När du kör på en smal och krokig väg.
125.
Du skall svänga vänster i en korsning med grönt ljus och stoppskylt. Framifrån kommer en lastbil som också skall svänga vänster på grönt ljus enligt bilden nedan. Vilket påstående är riktigt?
(A) Jag har väjningsplikt mot lastbilen. (B) Lastbilen kan skymma två körfält. (C) Bara att köra, jag har grönt ljus.
126.
Du kör med en fart av 70 km/h och ökar den till 90 km/h. Vilken tidsvinst gör du per mil?
(A) En minut och fyra sekunder. (B) En minut och femtiofyra sekunder. (C) Två minuter och trettiofyra sekunder. (D) Fyra minuter och trettiotre sekunder.
127.
När har du mest anledning att signalera?
(A) När barn leker på eller vid sidan av vägen. (B) När du ska passera gående. (C) När du ska passera en person som rider. (D) Före omkörning av tung lastbil.
128.
Vilket påstående är riktigt om teckengivning med blinkern?
(A) Även om du använder blinkern måste du förvissa dig om att ditt körsätt inte innebär fara för andra trafikanter. (B) Du behöver inte ge tecken när du ska vända på en väg. (C) Du behöver inte ge tecken när du kör igång från en vägkant.
129.
Vilket påstående är riktigt om tecken och signaler?
(A) Ljussignal får endast ersätta ljudsignal under mörker. (B) Det är förbjudet att ge ljudsignal inom tättbebyggt område. (C) Varningsblinker får användas när bilen bogseras. (D) Du är alltid skyldig att avge varningssignal för att förebygga fara.
130.
Vilket påstående är riktigt om avsökning?
(A) Dålig avsökning kan leda till sena reaktioner som kan resultera i trafikolyckor. (B) Du bör hålla blicken nära bilen för att inte missa viktiga detaljer i trafikmiljön. (C) Nyblivna förare har en mera aktiv avsökning än erfarna förare.
131.
Vilket av följande beteende är viktigast för att få den information man behöver i trafiken?
(A) Att vara allmänt uppmärksam. (B) Att hålla blicken fixerad långt borta efter vägen. (C) Att hålla blicken rörlig och långt bort efter vägen.
132.
Du kör på en gata i ett villaområde. I din närhet står två parkerade bilar. Mellan bilarna kommer en boll utrullande. Längre fram ser Du en mötande bil och en bil som backar ut från en tomt. Se bilden till höger. Vilken två situation ska Du i första hand vara uppmärksam på?
(A) Bildörren som öppnas. (B) Den mötande bilen. (C) Barn mellan bilarna som springer efter bollen. (D) Den utbackande bilen.
133.
Vilket påstående om parkering är riktigt?
(A) På smala gator är det tillåtet att parkera med två av bilens hjul på gångbanan. (B) Det räknas inte som parkering om föraren sitter kvar i sitt uppställda fordon. (C) Det är förbjudet att parkera på vänster sida av en dubbelriktad gata. (D) Det är förbjudet att parkera på vänster sida av en enkelriktad gata.
134.
Vad är tillåtet på en plats där det råder stoppförbud?
(A) Att stanna för av- och pålastning. (B) Att stanna för av- och påstigning. (C) Att stanna för vilket ändamål som helst under en tid av högst fem minuter. (D) Enbart att stanna om trafiksituationen kräver det.
135.
På vilket av följande platser är det tillåtet att stanna för av- och påstigning?
(A) På busshållplats om det kan ske utan att hindra eller störa busstrafiken. (B) I tunnel om det kan ske utan att hindra eller störa trafiken. (C) I vägport om det kan ske utan att hindra och störa trafiken. (D) I närheten av skymd kurva om det kan ske utan att hindra och störa trafiken.
136.
Vad är riktigt om stannande och parkering?
(A) Stannande för av- och pålastning av gods räknas som parkering. (B) Stannande för passagerares av- och påstigning räknas inte som parkering. (C) Det är tillåtet att parkera 10 meter från en busshållplatsskylt. (D) Utanför tättbebyggt område är det tillåtet att parkera på en huvudleds vägren.
137.
På vilken plats är det förbjudet att stanna?
(A) Inom ett område av 10 meter efter ett övergångsställe. (B) Inom ett område av 10 meter före ett övergångsställe. (C) Inom ett område av 10 meter efter en cykelöverfart.
138.
På vilken av följande platser är det förbjudet att stanna?
(A) På huvudled inom tättbebyggt område. (B) På körbana bredvid annat två- eller trehjuligt fordon. (C) Så att ett vägmärke skyms. (D) Framför infart till fastighet.
139.
På vilken av följande platser är det förbjudet att stanna?
(A) I en skymd kurva. (B) I en kurva där sikten är fri. (C) Inom ett område av 30 meter från en järnvägskorsning. (D) På körbana bredvid ett annat fordon som stannat vid vägkanten.
140.
Du kör på en huvudled och ser vägmärket på bilden nedan. Vad innebär märket?
(A) Du bör minska farten eftersom det kommer en korsning där högerregeln gäller. (B) Du behöver inte minska farten eftersom det kommer en korsning där förare av fordon på den korsande vägen har väjningsplikt. (C) Du bör minska farten eftersom det kommer en korsning där Du har väjningsplikt mot alla förare som kör på den korsande vägen. (D) Du bör minska farten eftersom förare på den korsande vägen, som har väjningsplikt, kan ha dålig sikt.
141.
Vad är sant beträffande en bils bromssträcka?
(A) Vid hastighetsökning från 30 km/h till 60 km/h blir bromssträckan 4 gånger så lång. (B) Vid ökning från 30 km/h till 60 km/h blir bromssträckan 2 gånger så lång. (C) Vid ökning från 30 km/h till 90 km/h blir bromssträckan 3 gånger så lång.
142.
På vilket sätt är ABS-bromsar bättre än ”vanliga” bromsar?
(A) ABS-bromsar förkortar bromssträckan avsevärt. (B) Bilen kan ofta styras trots hård inbromsning. (C) Med ABS-bromsar har du perfekt bromsgrepp oavsett hastighet och väglag. (D) ABS-bromsar tål frost mer än andra bromssystem.
143.
Vad är riktigt angående bilens bromssystem?
(A) Om en bromsledning brister på en bil som har tvåkrets bromssystem försvinner bromsverkan på samtliga hjul. (B) Ett bromsservosystem fungerar även när motorn inte är igång. (C) Om en bromsledning går av på en bil som har ett tvåkrets bromssystem finns bromsverkan kvar på två eller tre hjul.
144.
Vilken kontroll måste du göra dagligen på din bils bromssystem?
(A) Kontrollera bromsvätskenivån. (B) Kontrollera bromsbelägg. (C) Kontrollera bromsskivorna.
145.
Din bil, som är utrustad med bromsservo- och styrservosystem, ska bogseras med avstängd motor. Vilken effekt kan du förvänta dig?
(A) Broms- och styrsystem fungerar inte. (B) Bilen blir ”tungbromsad” och ”tungstyrd”. (C) Broms- och styrsystem fungerar på samma sätt som när motorn går.
146.
Under körning börjar ABS-lampan på instrumentpanelen att lysa. Vilken effekt kan du vänta dig?
(A) Vid en hård inbromsning kan hjulen komma att låsa sig. (B) Du måste bromsa hårdare än vanligt för att få normal effekt. (C) Bromsarna är helt ur funktion. (D) Du har bromsar enbart på två eller tre hjul.
147.
Fel på bromsarna är i allmänhet allvarliga och kräver ofta omedelbar reparation. I ett av följande fall krävs inte omedelbar reparation. Vilket?
(A) Om du inte får full bromsverkan förrän bromspedalen är tätt intill golvet. (B) Om bromspedalen känns mjuk och ”svampig”. (C) Om parkeringsbromsen tar högt upp, dock utan att nå sitt högsta läge. (D) Om det hörs ett skrapande ljud i samband med inbromsning.
148.
Kombinera de avbildade vägmärkena på bilden nedan med rätt text. (A) Förbud mot infart med
fordon. (B) Förbud mot fordonstrafik. (C) Förbud mot trafik med motordrivet fordon. (D) Förbud mot trafik med motordrivet fordon som har fler än två hjul.
149.
Vad kan vissa reaktioner i framvagn eller styrinrättning bero på?
(A) Om bilen vill ”dra snett” under körning kan lasten vara felplacerad. (B) Vibrationer i ratten kan bero på att du har för mycket luft i framhjulen. (C) Stort glapp i ratten är normalt för en bil som är utrustad med styrservosystem. (D) Om det ”hugger” i ratten kan smuts eller luft ha kommit in i servosystemet.
150.
Vilken av följande åtgärder bör ingå i säkerhetskontrollen av styrinrättningen?
(A) Kontroll av eventuellt glapp i ratten. (B) Kontroll av styrservopumpen. (C) Kontroll av styrväxelns infästning.
151.
Vid en viss hastighet upptäcker du vibrationer i ratten. Vad kan detta bl a bero på?
(A) För lite luft i framdäcken. (B) För lite styrservovätska. (C) Trasig styrservorem. (D) Obalanserade framhjul.
152.
Vilken regel om dubbdäck är riktig?
(A) Dubbdäck får inte användas fr o m första måndagen efter påsk t o m 31 november. (B) Om släpvagnen har dubbdäck måste även dragbilen ha sådana. (C) Om dubbdäck används måste sådana finnas på bilens samtliga hjul.
153.
Vad är riktigt angående däck?
(A) Det är förbjudet att använda ett däck vars mönster, på det mest slitna stället, har ett mönsterdjup som är mindre än 1,6 mm. (B) Om du använder ett reservhjul av ”nödhjulstyp” får du inte köra fortare än 50 km/h. (C) Det är tillåtet att ha olika däcktyper på samma hjulaxel.
154.
Hur påverkar farten däckslitaget?
(A) Hög hastighet ger ett mindre däckslitage än låg fart. (B) Bilens hastighet har ingen inverkan på däckslitaget. (C) Häftiga ökningar och minskningar av farten ger ett stort däckslitage.
155.
Din bil har en benägenhet att ”dra” till vänster. Vad kan detta bero på?
(A) Felaktig framhjulsinställning. (B) För lite luft i höger framhjul. (C) För mycket luft i vänster framhjul. (D) För lite luft i höger bakhjul.
156.
Vilken av följande anordningar måste en bil vara utrustad med?
(A) Dimljus. (B) Två trekantiga reflexer baktill. (C) Hastighetsmätare. (D) Dimbakljus.
157.
Vilken utrustning måste Du medföra i bilen under körning?
(A) Bogserlina. (B) Varningstriangel. C) Hjälpstartkablar. (D) Domkraft.
158.
Vilket av följande fel kan inte leda till bländande halvljus?
(A) Felaktigt inställda strålkastare. (B) Tung last baktill. (C) Trasig säkring. (D) Spräckta strålkastarglas.
159.
Två lyktor slocknar samtidigt på din bil. Vilken åtgärd bör du först vidta?
(A) Kontrollera generatorremmen. (B) Kontrollera glödlamporna. (C) Kontrollera säkringarna. (D) Kontrollera anslutningarna vid batteriet.
160.
Vilken av följande kontroller ingår inte i säkerhetskontrollen?
(A) Blinkers, belysning och reflexer. (B) Registreringsskyltar. (C) Hjul och däck. (D) Oljenivån i motorn.

См. также:

- Получение водительских прав в Швеции. Статья описывающая процесс получения водительских прав.

- Водительские права в Швеции: теоретический экзамен - Статья о процессе сдачи, экзаменах. Ссылки на подготовительные компьютерные программы.

- Водительские права в Швеции: практический экзамен - Статья о подготовке к сдаче практического экзамена в Vägverkete.

- Теоретический Экзамен на водительские права в Швеции. Тренировка приближенная к реальному экзамену. 8 групп, по 70 вопросов. Его прохождение даст вам возможность быть уверенным в себе на 95%


på svenska
Русско-Шведский словарь для мобильного телефона и планшета. 115 тыс слов
Частные объявления по Швеции

В Стокгольме:

20:31 14 апреля 2024 г.

Курсы валют:

1 EUR = 11,458 SEK
1 RUB = 0,132 SEK
1 USD = 10,728 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Swedish Palm © 2002 - 2024