Оцените Ваши неудобства в связи с военно-санкционными событиями в России, Беларуси, Украине?

Не сильно чувствуется
Все стало хуже
Просто ужасно

Статистика голосований

Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания Швеции и Русскоязычных...
Шведская Пальма > Информация > Культура > Библиотека > Шведская поэзия > В пути. Русская поэзия из Грузии. Параллельный перевод на Шведский

В пути

Русская поэзия из Грузии

© Поэты, переводчики, художники и издательство © Poeterna, översättarna, konstnärerna och förlaget
Редакторы: Гуннель Бергстрём, Римма Маркова Redaktörer: Gunnel Bergström, Rimma Markova
Дизайн: Алексей Михалёв Grafisk form: Aleksej Michaljov
Типография: Standartu Spaustuve, Литва, 2012 ISBN 978-91-977398-2-5 Tryck: Standartu Spaustuve, Litauen, 2012 ISBN 978-91-977398-2-5
Рисунок на обложке Ады Джилавдаровой Omslagsbild av Ada Dzjilavdarova

www.bennels.se

ПРЕДИСЛОВИЕ

На протяжении сотен лет русский был вторым языком в Грузии. Сегодня подавляющая часть молодого населения Грузии считает, что изучать русский язык незачем, с каждым годом становится все меньше людей, знающих русский язык.

В настоящее время трудно поддерживать жизнь русской поэзии в странах бывшего Советского союза. Особенно очевидно это в Грузии, поскольку политические отношения с Россией остаются холодными и напряженными.

Вопреки этому, группа энтузиастов сохраняет и развивает русский литературный язык.

Эти люди хотят показать, что политики приходят и уходят, а поэзия и искусство остаются и даже могут способствовать объединению разных народов.

Поэтому члены общества «Встреча» пригласили желающих по­пробовать свои силы в поэтическом переводе на шведский русской поэзии из Грузии. Один из переводчиков — из Финляндии, где шведский язык исторически играет важную роль, некоторым образом напоминающую роль русского языка в Грузии.

Несколько поэтов представили собственные иллюстра­ции. Остальные рисунки тоже выполнены членами общества «Молот.ОК»

«Встреча», «Молот.ОК» и «Bennels» хотят дать молодым поэтам из Грузии и их скандинавским переводчикам шанс встретиться. В первой встрече участвуете и вы, читатели этого двуязычного сбор­ника.

FÖRORD

I hundratals år var ryska andraspråk i Georgien. Numera anser många unga att det inte är någon idé att läsa ryska, och för varje år blir det allt färre människor som kan ryska i landet.

Idag är det svårt att behålla en levande ryskspråkig poesi i de olika länder som tidigare ingick i Sovjetunionen. Detta gäller särskilt i Georgien, där de politiska relationerna till Ryssland är kyliga och spända.

Mot denna bakgrund vill en grupp engagerade människor i Tbilisi bevara och utveckla det ryska litteraturspråket. De vill visa att politiker kommer och går, medan poesin och konsten består och kanske till och med kan förena människor från olika kulturer.

Därför ville Vstrechas medlemmar inbjuda svenskspråkiga personer att pröva sina vingar när det gäller att översätta rysk poesi från Georgien till svenska. En av översättarna kommer från Finland, där svenskan historiskt sett har spelat en viktig roll, som i någon mån liknar den ställning som ryskan har och har haft i Georgien.

Några av poeterna har bidragit med egna illustrationer. De andra konstnärerna är också medlemmar av Molot.OK.

Vstrecha, Molot.OK. och Bennels vill ge de nya poeterna i Georgien och deras skandinaviska översättare en chans att träffas. Det första mötet deltar du också i, när du läser denna tvåspråkiga poesibok.


Ада Джилавдарова

 

* * *

Поклониться тени,

погладить руками листву,

войти в прохладу, поддаться лени,

можно пойти вброд, пройтись по мосту,

окунуться в воду, испугаться лангуста.

Вынырнуть — услышав чье-то пение,

оказавшись в картине жизни, где жизнь —

искусство... игра светотени...

Ada Dzjilavdarova

Översättning: Maria Rodikova

* * *

Inför skuggan tacksamt falla,

smeka gröna blad,

lättjefullt vila, omslutas av det kalla,

strosa över bron, korsa grunda vad,

ta ett dopp, sky kräftans klo.

Lockas upp — vem sjöng? Ingen vet,

du finner dig själv i livets tavla,

där livet är — konst...

en ljusskuggas lek...

БАЯН

Скучаешь, рыжая принцесса,

Веснушек — полный сарафан.

Стоишь под гроздьями «одессы»

И хмуро слушаешь баян.

Когда проснется в доме мама,

На кухне зашипит огонь,

Под песню старого баяна Заржет в сарае резвый конь.

В стогу голубка встрепенется,

И на цепи залает пес.

И ветер музыкой вернется,

Которую баян унес.

DRAGSPELET

Du har det trist, du rödlätta prinsessa,

Med kind av fräknar rik.

Där du står under vinrankan ”Odessa”

Och surar åt dragspelsmusik.

När mamma vaknat i huset,

Tänds brasan i vår kökskamin,

Och till det välkända dragspelsbruset Gnäggar hästen i stallet melodin.

Från höstacken flyger en duva skrämd,

Kedjad, skäller hunden på nå't.

Och med musiken har vinden återvänt,

Som dragspelet förde bort.

Рисунок Ады Джилавдаровой. Ada Dzjilavdarova.

Рисунок Ады Джилавдаровой. Ada Dzjilavdarova.

Анна Лобова-Кубецова

 

ВРЕМЯ ЯЩЕРИЦ

Ящериц время — август.

Такая простая радость —

греют живот о камни,

с ними лежать пока мне

можно. Слепое время

цвета песка и тени

тихо в сентябрь стекает,

мне тебя не хватает

очень. А осень ближе,

время мне пальцы лижет,

время волной на пляже

плещет. Не думай даже

сыпать его в карманы,

ставить ему капканы —

вырвется и умчится

в ночь молодой волчицей,

сердце мое в горячей

пасти неся. Иначе и

не должно быть, впрочем.

Время по капле точит

камни любой печали.

Скоро сентябрь причалит,

неприхотлив, но млечен,

быстрой звездой отмечен

на потемневших скулах

неба. Меня замкнуло

теплым контактом где-то,

ящериц время — лето.

Anna Lobova-Kubetsova

Översättning: Galina Markova

ÖDLORNAS TID

Ödlornas tid — augusti.

Så enkel glädje, lustigt —

De värmer magen vid stenen,

än kan jag vila med dem,

så länge. Den blinda tiden

av färg, sand och skugga rinner

tyst i september ner,

jag skulle behöva mer,

mycket. Men hösten blickar

tid mina fingrar slickar

tiden likt våg på stranden

skvalpar. Försök inte att den

i fickorna hälla

gillra den ingen fälla —

den sliter sig loss och springer

i natten som en varginna,

medan mitt hjärta i varma

gapet den bär. Låt vara

så som det ska förbli.

Varje droppe av tid

på sorgens stenar tär.

Snart är september här,

kravlös, men mjölkvit gärna

märkt av den snabba stjärna

som himlens mörka kindben

bestiger. Har låst mig igen

bland varma kontaktens trådar,

ödlornas tid — är sommar.

* * *

Боже! Киль обрастает моллюсками,

я теряю узлы и маневренность,

ночи стали какими-то нервными,

дни становятся злыми и тусклыми.

Это жизнь во мне мечется, мечется —

хочет быть полнокровной, родимая.

Вот ведь мудрость непроходимая,

штамп на сердце «Такое не лечится»,

и не надо. Лекарств не придумано.

Все так ясно, и зря только маюсь я —

отпустить себя лодочкой с парусом,

попросить Тебя, Господи, в штурманы.

* * *

Gud! Min köl är helt full av snäckor,

och jag tappar i knop och styre,

nätter blir allt mer fulla av oro,

dagar blir allt mer arga och bleka.

Det är livet i mig som väcker —

så fullblodigt det önskar vara,

Som en stämpel i hjärtat bara,

En evig sanning: ”Det aldrig läker”,

så jag vet. Det finns inga kurer.

Och jag plågas till ingen nytta —

jag vill låta mitt segel lyfta,

och be Dig, Gud att min båt styra.

Анна Цилосани

 

* * *

Пространство, ветер, голоса.

Рассыпалось дыханье.

Тихо стоишь и смотришь вдаль,

Как слепой чудак в окно,

И видишь, видишь войну, но без сраженья.

И ночь обрушилась, как листья,

Тебя здесь пуля не найдет.

Повсюду небо,

Ты тихо держишь кислород.

Пространство расстелилось следом.

Иди за ветром,

Ищи дом,

До прямых линий — семнадцать метров

И — знакомый холм!

Пилигрим во времени тонет в чернилах.

Темные окна чужих мест открою

и посмотрю на время

и на спящий, грустный мир чудес.

Anna Tsilosani

Översättning: Maria Rodikova

* * *

Rymd, vind, röster.

Ett utstrött andetag.

Tyst du står och ser i fjärran,

Genom fönstret, som en dåre blind,

Och du ser, du ser krig, men inga slag.

Natten faller över dig, som löv Ingen kula finner dig här.

Överallt bara himmel,

Försiktigt — ett syremättat andetag.

Rymden bredde ut sig i dess spår.

Gå efter vinden,

Sök ditt hem,

Följ den räta linjen — sjutton meter

Och se — en välbekant höjd!

Pilgrimen drunknar med tiden i bläcket.

Jag ska öppna mörka fönster

mot främmande platser

Och betrakta tiden

Och den sovande, sorgliga världens underverk.

* * *

я где-то потеряла оружие

я в тишине нашла слова

уставший город под пластмассовым небом

светлыми окнами смотрит на меня

я не умею ходить по прямым дорогам

я рвусь отчаянно к крутым горам

влюбиться в театральную мечту

дрожащей рукой дотронуться до обложки

я завтра снова научусь правильно ходить...

* * *

jag tappade mitt vapen någonstans

jag fann dock i tystnaden ord

under plasthimlen ser den trötta staden

på mig med sina ljusa fönster

jag kan inte gå efter raka vägar

jag dras förtvivlat mot de branta bergen

och förälskar mig i en låtsasdröm

jag öppnar boken med darrande hand

och lär mig i morgon på nytt att gå rätt.

* * *

белое чувство

черная ночь!

убрать все знаки препинания!

убрать диезы и бемоли!

услышать ясный голос моря!

связать толчок!

вновь смех прервавший тишину

и дополняющий дурман!

проем дверей так грозен

так далек что хочется

любить и не сказать словами!

я часть незримой силы

я дождь на лицах пассажиров!

как волна морская

рвусь совсем уж в никуда и этого

достаточно

закрыть глаза... все белое...

вернусь ли я, кого узнаю,

в душе так много человек...

Цель далека, мечта угасла,

но невозможное давно творит судьба!

твердят врачи, что жить опасна! люби меня!

люби меня всегда!

я исчезаю душа не

приобрела телесный облик

пусть говорят, что

ее нет! пусть никто

не знал меня!

убрать все знаки препинания

убрать все диезы и бемоли!

Навсегда!

* * *

vita känslan

svarta natt!

bort med alla skiljetecken!

bort med kors- och b-förtecken!

höra havets klara röst!

samla motkraft!

åter ett skratt har brutit tystnaden

och fyllt mitt nedsövda sinne!

den öppna porten så skrämmande

så avlägsen att man vill

älska och låta orden tiga!

jag är en del av en osynlig kraft

jag är regn på de resandes kind

som en väldig havsvåg

jag kastar mig handlöst ut i intet och det

är tillräckligt

blunda. allt är vitt.

vända åter, eller ej, kanske återse

de många som själen mött.

Mitt mål är fjärran, min dröm är släckt

men som alltid skapar ödet det omöjliga!

läkarna varnar, att leva är farligt! Älska mig!

älska mig för alltid!

jag försvinner, själen

fick aldrig kroppslig form

låt dem säga att den

inte finns! Låt vara att

ingen mig kände!

bort med alla skiljetecken

bort med alla kors- och b-förtecken!

För alltid!

Рисунок Ады Джилавдаровой. Ada Dzjilavdarova.

Рисунок Сусанны Арменян. Susanna Armenjan.

Давид Мезурнишвили

 

* * *

Вдали стояла церковь,

всю глубину ее широкой белизны

трава зеленая, трава живая подчеркнула.

Серое небо, опустившись,

протекло, заливши холм, овраг —

всю эту местность тихую —

кусок земли лохматой, отдающий пухом,

камень, на котором можно посидеть,

попробовав переварить букет

еще неспелых впечатлений,

вытянуть руки и лететь

в твои пушистые объятья молодой сирени.

Конечно же, цветы, конечно,

полевые, скрывают наготу,

меняют цвет лица,

дают возможность блеску глаз явиться.

Так хочется дышать,

здесь так приятно жадно пить

сырые литры кислорода.

А тишину спокойствия

лишь птицы редко взмахом крыльев нарушают,

своим внезапным криком целясь в дуб,

под толщиной

озонового

слоя...

David Mezurnisjvili

Översättning: Sami Rantamäki

* * *

I fjärran stod en kyrka,

med sin breda djupa vithet

förstärkte den det gröna, levande gräset.

Den nedfallna grå himlen,

rann ner bakom kullen, ravinen —

hela denna tysta plats

ett tovigt stycke jord, som ger ifrån sig mjukt,

en sten, på vilken man kan sitta,

i ett försök att smälta buketten

med ännu omogna intryck,

att sträcka ut sina vingar och flyga

till din dunlätta omfamning av unga syrener.

Blommor, så klart, blommor,

ängsblommor döljer det nakna,

förändrar ansiktets färg,

lockar fram ögats glans.

Man vill bara andas

här är det så skönt att girigt dricka

fuktiga liter av syre.

Och tystnadens lugn

bryts endast då och då av fåglarnas vingslag,

när de med plötsliga skrin tar sikte mot eken

under det tjocka

lagret

av ozon...

* * *

Над спящим городом

Взошла молчащая звезда,

Неярок ее свет,

И оттого так любо глазу различать

В снегу следы оленей.

А мы опять не знали до конца,

Что есть на самом деле человек,

Оставив все на чужой кухне

За закрытой дверью,

Путаясь в количестве

Возможных подозрений.

А ночь черна и ветер жив,

Лишь после интенсивной терапии

Чуть слабее трепет волос.

Ступенькам нет конца,

Когда идешь наперерез

В пустом намеренье сократить дорогу.

Скажи, как называть тебя,

Какое слово взять, чтоб дать определенье,

И стоит ли вообще смотреть в глаза,

Сквозь сплошную сухость рта

И ватные колени...

Так вот, тогда вперед к концу,

К логическому продолженью

Века, случайно уместившего в себе

Сто непокорных лет.

Но, Боже мой, какими мы становимся другими,

Лишь стоит свету слиться в параллели

И слезе упасть от взгляда в небеса.

* * *

Över den sovande staden

Steg en tyst stjärna,

Dess ljus var svagt,

Och ögat gläds då rådjurets spår

Kan skönjas i snön.

Än en gång kunde vi inte fullt förstå.

Vad egentligen en människa är,

Då vi lämnat allt i ett främmande kök,

Bakom en stängd dörr,

Förvirrade av antalet

Möjliga misstankar.

Men natten är mörk och vinden vid liv,

Först efter intensivvård

Rör sig håret lite svagare.

Trapporna har inget slut,

När du går tvärs över vägen

I meningslös avsikt att gena.

Säg mig, vad jag ska kalla dig,

Vilket ord ska jag välja,

För att namnge dig,

Och ger det nå't alls att möta din blick,

Med genomtorr mun

Och darrande knän.

Så, låt oss gå framåt mot målet,

Mot den logiska fortsättningen

Av ett sekel som av en slump omfattat

Hundra upproriska år

Min Gud, så förändrade vi blir,

Så fort ljuset strålar samman i paralleller

Och tårarna faller från blicken mot skyn.

Рисунок Ады Джилавдаровой. Ada Dzjilavdarova.

Рисунок Лики Джалагонии. Lika Dzjalagonia.

Дмитрий Спорышев

 

* * *

Нет того дома уже, в котором детство прошло.

Детство прошло?

— Детство прошло.

Вошло в память о маме.

Подевались куда-то детали:

цвет воскресенья, запах субботы.

Может, детство проспали,

как школу?

Проснулись — пора на работу?

Нет дома моего детства.

Не осталось никого, кто помнит

В парке парня с красавицей (парочка).

Только очень знакомый

глядит на меня с фотокарточки.

Dmitrij Sporysjev

Översättning: Sami Rantamäki

* * *

Det hemmet finns inte mer,

där barndomen försvann

Försvann barndomen?

— Barndomen försvann.

In i minnet av mamma.

Detaljerna försvann någonstans:

söndagens färg, lördagens doft

Försov vi vår barndom,

precis som vår skola

Vaknade — lagom till jobbet?

Mitt barndomshem finns inte mer.

Ingen finns kvar som minns

En pojke med en skönhet i parken (ett par)

Blott någon, mycket bekant,

ser på mig från ett fotografi.

* * *

себе

представил — небо

изъедено молью,

то бишь, без птиц.

без птиц

небо —

не небо —

мертвое море.

пустыня

из мертвых птиц.

птицы

солью были неба.

зачем мне небо

без птиц.

без птиц

небо —

не небо —

не Бог!

если не

соленой

становится соль,

то это,

то это

уже и не соль.

мне страшно

смотреть

на обнаженное

тело неба,

как на вербу,

сожженную

во имя герба.

мне бы птенца:

его б я растил,

лелеял и холил,

а потом..

потом отпустил

его бы на волю.

пусть летит.

снова будет

душа у неба —

небо станет опять —

небом... засыпаю спокойно,

уходя в иллюзорные дебри,

закрываю глаза синие —

синее с птицами

небо.

* * *

jag

föreställde mig — himlen

maläten,

så att säga utan fåglar

utan fåglar är

himlen —

ingen himmel —

ett dött hav.

en öken

av döda fåglar.

fåglarna

var himlens salt.

vad ska jag med en himmel

utan fåglar.

utan fåglar är

himlen —

ingen himmel —

ingen Gud!

om inte

saltet

längre ger sälta

är det, är det

inte längre salt.

jag är rädd

att se

på himlens

blottade kropp,

som på

en sälgkvist

uppbränd

i tecknets namn

om jag hade en fågelunge:

skulle jag den föda,

vårda och sköta,

och sedan...

sedan släppa den

fri.

och låta den flyga.

på nytt får

himlen en själ —

himlen blir —

himmel på nytt. jag somnar stilla,

försvinner i illusionernas urskog

och sluter mina blå ögon —

blåare än fåglarnas himmel.

Игорь Эибов

 

* * *

Туман весеннего ненастья,

пустынных улиц мотыльки,

луны холодное запястье

браслет немеющей руки.

Мы обогнали наши тени

и потеряли имена,

что лучше — странник

или пленник?

рассудит поздняя весна.

Когда, пожарами расколот,

грозится красками закат —

уже во тьме взлетает холод

и грезит ожиданьем сад.

Igor Eibov

Översättning: Galina Markova

* * *

Det duggar regn i vårens dimma,

de tomma gators fjärilsspel,

ett band runt månens handled glimmar

en hand som blivit kall och stel.

Vi sprang förbi vår egen skugga

och vi har tappat våra namn,

vad hellre — luffare

än fånge?

låt sena våren ge oss svar.

När soluppgången spräckt av bränder,

får klara färger i sitt spår —

kylan upp i mörkret vänder

och parken i förväntan står.

Рисунок Сусанны Арменян. Susanna Armenjan.

Рисунок Ады Джилавдаровой. Ada Dzjilavdarova.

Олег Мчедлишваили

 

* * *

Я держал тебя нежно.

Где мне знать, что не август был встречей,

А покрытый снегами февраль.

С неба падали прямо на плечи

Хлопья белые. В черную шаль

Материнского тихого горя,

Словно загнанный конь у подворья,

Я упал, чтоб держать тебя нежно

Oleg Mtjedlisjvaili

Översättning: Maria Rodikova

* * *

Jag höll dig ömt.

Hur kunde jag veta, att augusti var ej mer

Att det var snötäckt februari då vi sågs.

Från himlen föll på skuldran ner

Snöflingor vita. Mot djupsvart sjal

Av stilla moderssorg,

Som en sönderriden häst vid gårdens krön,

Jag föll, för att få hålla dig ömt

Дмитрий Лоскутов

 

О ПОЭТАХ

вычленить слово из букв ассорти

крик отделить от сочувствия

хочешь — иди

освежая пути

изредка даже похрустывая

можешь бросаться с высокой скалы

в руки судьбою подставленные

в нашу эпоху придворных чернил

вряд ли напишешь правильно

Dmitrij Loskutov

Översättning: Galina Markova

OM POETER

att fånga upp ordet ur bokstävers flod

medkänsla skilja från vrål

gå — om du vill

så blir vägar till

det knastrar ibland där du går

du kan kasta dig ut från bergens vägg

ner i ödets händer så lätt

i våra tider av nobelt bläck

kan man knappast skriva rätt.

Марина Ламар

 

* * *

Мне случайностью быть довелось.

Обещать в этом мире нет смысла.

Прямо в сердце галактики ось

Расцвела, завертелась, зависла.

Что Кура мне, что Волга, что Висла?!

Камень тонет, откуда ни брось.

Календарные ежатся числа —

Им декабрь неудобен, небось.

Мы ни вместе, ни близко, ни врозь.

Улыбаемся вежливо-кисло.

Ты мне душу, прошу, не занозь,

Не срывай мои спелые мысли.

Marina Lamar

Översättning: Maria Rodikova

* * *

Tillfällighet — är allt jag är

I vår värld bryts löften var dag.

Mitt i galaxaxelns bultande hjärta

Blomstrade, rullade, svävade jag.

Vad bryr jag mig om Volga, Vistula, Kura?!

Stenar sjunker i varje flod

Kalenderdagarna huttrar frusna —

December tär på deras tålamod.

Varken nära, tillsammans eller fjärran är vi.

Artigt och kyligt vi ler.

Men min tankes frukter låter du bli,

Var ej en tagg i min själ, jag ber.

* * *

Еще живу, но жизнь уже не та,

Уже не так бежится по дорожке,

Не то кино, не те уже лета...

Судьба — как безупречная подножка.

Доверья нет ни слуху, ни глазам,

Но этот мир я тихо покоряю.

Дорогу ищет к выходу слеза...

Еще живу, но жизнь уже теряю.

* * *

Jag lever än, men livet är inte detsamma,

Jag springer inte lika lätt över stock och sten,

Filmerna, somrarna är ej desamma.

Ödet vet hur man lägger krokben.

Hörsel och syn ingen tilltro jag ger

Men denna värld jag besegrar till sist

Tåren söker sig utåt och ner

Jag lever än, men mitt liv har jag mist.

Рисунок Ады Джилавдаровой. Ada Dzjilavdarova.

Рисунок Сусанны Арменян. Susanna Armenjan.

* * *

Всего-то две кружки пива,

Всего-то пол-ложки дегтя,

Всего-то семь красок неба

И несколько крошек хлеба,

Но кто-то ушел счастливым,

А кто-то уже не против.

Немного любви «под мухой»,

Немного дороги с песней,

Немного пустыни в лужах

И ласки в дождливом душе,

Словам от души и духа

На мясе бескостном тесно.

Уходят минуты в Лету,

Уходят, зовя с собою,

Уходят в пучину ночи,

Туда, где перо пророчит,

И там только капля света

Мешает мечту с тоскою.

* * *

Blott två bägare öl,

Blott en halv sked svärta,

Blott sju färger av himlen

Och några smulor bröd,

Någon blev lycklig till slut,

En annan lät det så vara.

Lite kärlek ”på sniskan”,

Lite sång på vägen,

Lite ökentorra pölar

Och ömhet i regnig själ,

Ty ord av själ och ande

Får i köttet ont om plats.

Då läggs minuter till år,

De går och kallar till avfärd,

De går mot nattens avgrund,

Dit pennan visar vägen,

Och där — en liten droppe ljus

Stör din dröm med längtan.

Сусанна Арменян

 

* * *

Самый налаженный метод —

Когда уже поздно деликатничать —

Это называть вещи своими именами

Вместо их собственных,

Потому что хозяин в процессе владения

Становится похожим на свою вещь.

Это правильные игры,

Рожденные из подстрочников,

Пораженные трехмерностью мира

И сделанные на совесть.

Мы с тобой из одного теста, ты и я,

Маугли, похищающий угли...

Расцветает в сумерках Аленький Цветок,

Меч медленно опускается в звенящий камень

По самую рукоять, покрывается льдом.

И вещи, привыкая к нашим именам,

Становятся похожими на хозяев.

Застигнутые врасплох, пойманные с поличным,

Мы сворачиваемся в глубине души,

Как пружина-улитка в скорлупе будильника.

За стеной тикают чьи-то шаги.

Невидимые хозяева проходят мимо,

Несут вещи, названные их именами,

И все крепче забывают, как отличить

Себя от них.

Susanna Armenjan

Översättning: Maria Rodikova

* * *

En väl beprövad metod —

Då det är försent att vara finkänslig —

Är att ge tingen sitt eget namn Istället för det namn de har,

För i själva ägandeprocessen

Blir ägaren förtingligad och lik sin sak.

Detta är spelets regler Födda ur råtexten,

Formade av den tredimensionella världen

Samvetsgrant skapade.

Vi är av samma skrot och korn, du och jag,

Mowgli, på jakt efter eld...

Aljonkas blomma slår ut i skymningen,

Svärdet sjunker sakta in i den klingande stenen

Ända till fästet, och täcks med is.

Och tingen, då de vänjer sig vid våra namn,

Blir allt mer lika sina ägare.

Överrumplade, tagna på bar gärning,

Drar vi oss in i själens djup,

Som en spänd fjäder i urverket.

Utanför tickar någons steg.

Osynliga ägare går förbi,

Och bär de ting som bär deras namn,

Medan de allt mer tappar förmågan, att se skillnad

På sig själva och tingen.

* * *

С магнитной ленты льется тихий Сплин.

Привычно выбиваю клином клин,

Над домом ночь — она лежит на крыше,

Пытаясь разглядеть в небесной нише

И в звездной гуще чью-нибудь судьбу.

Она луну таскала на горбу,

Надкусывала край, роняла крошки,

Прокладывала лунные дорожки.

Устала. Черепица под лопаткой,

Под локтем водосточный желоб шаткий.

На шиферной подстилке голова.

Уютно ей. И нам двоим не спится.

И звездной пылью вниз летят слова,

И музыка росой на них ложится.

* * *

Toner av Splin strömmar tyst från en skiva.

Ont ska man ju med ont fördriva,

Natten över huset — på taket lagt sig ner

Och mot himlavalvets stjärnor hon granskande ser

Kanske någons öde hon där kan ana.

Månen drog hon ner ifrån dess bana,

Bet av en bit, och med smulorna små,

Mångator strödde hon ut, och så

blev hon trött. Takpannan under skuldran nöter,

Armbågen glider och mot hängrännan stöter.

På skifferkudde får huvudet vila.

Bekvämt, men sömnlösa är vi bägge två.

Likt stjärnstoff faller orden stilla,

Och musiken lägger sig som dagg därpå.

* * *

Говорю тебе —

Приюти у себя дома

бездомную книжку

дай ей крошек

погладь по спинке

из старой газеты сделай обложку

из розовой ленточки сделай закладку

назови ее деткой

загляни в нее

поглубже

и ты почувствуешь

как душе твоей

становится лучше

* * *

Ett råd jag dig ger —

Bered plats i ditt hem

åt en hemlös bok

mätta den

smek den på ryggen

ge den ett omslag av tidningspapper

ett bokmärke också av sidenband

kalla den gullunge

sjunk in i den

så djupt du kan

och du kommer att känna

hur lätt du blir

om hjärtat

* * *

Не до стихов! Как только карандаш

К бумаге подношу —

Из белизны листа

Твое лицо всплывает.

И к нему

Мне нечего добавить.

* * *

Lönlöst att dikta! Jag behöver blott

Nudda pennan vid pappret —

Så flyter ditt ansikte upp

Från sidans vithet.

Och till det

Kan jag intet tillägga

Георгий Арутюнов

 

* * *

Где-то лес, тишина и мир,

Свет в оконце и плед на креслице,

И луна, как седой сапфир,

Освещает шаги по лестнице...

Закурю. Распахну окно.

У камина, где солнце плавится,

Буду звёзды мешать с вином,

Просто так. Потому, что нравится

Georgij Arutiunov

Översättning: Sami Rantamäki

* * *

Någonstans en skog, tystnad, frid,

Ljus i fönstret, en pläd på fåtöljen,

Och månen, som en grå safir,

Lyser upp stegen på trappan.

Jag ska röka. Öppna fönstret.

Vid kaminen, där solen smälter,

ska jag blanda stjärnor med vin,

Helt enkelt. Eftersom det behagar mig.

Андрей Авалов

 

* * *

Чистое слово означает

Сладкую белую иллюзию

От покрова снега на крышах

В душу вселяется зеленая стрекоза

И лампы как желтые арбузы

Спеют в искрящихся мутных лужах,

Щенята в коробке у мусорной кучи

Белыми глазами останавливают прохожих.

На плечах снежинки

А в небе облака нарисовали розу

А солнце за полушарием

Греет теплую мутную свору

Невидимых звезд

Andrej Avalov

Översättning: Sami Rantamäki

* * *

Ett rent ord innebär

En vit söt illusion

Av snötäcket på taken

En grön trollslända tar boning i själen

Och lampor som gula meloner

Mognar i gnistrande, grumliga pölar

Hundvalpar i en låda intill en sophög

Hejdar förbipasserande med sina vita ögon.

Snöflingor på axlarna

Men molnen på himlen tecknade en ros

Och solen på andra sidan halvklotet

Värmer den ljumma grumliga flocken

Av osynliga stjärnor

* * *

Это ночь голых деревьев

Розовых домов

Мы ищем белую птицу

В осеннем снегу

цветастая ночь

Снег рыжеет на улицах

Дворник в пальто

Хватает Луну

Она упала в сквер

И плачет осенним сном

Я повел руками по стеклу

И увидел белесую улицу

* * *

Denna de kala trädens

Och ljusröda husens natt

Söker vi en vit fågel

I höstsnön

Färgrika natt

Snön blir röd på gatorna

Portvakten i sin rock

Fångar månen

Månen föll i parken

Och gråter en höstsömn

Jag drog med handen på fönstret

Och såg den bleka gatan

Елена Шилло

 

* * *

Сколько судеб проносится мимо,

Сколько близких и сколько чужих!

За стеной мать баюкает сына,

Шумный город немного притих.

Кто-то ищет своё отраженье,

Но смеются над ним зеркала

В жизни есть лишь одно утешенье —

Божий Храм и Его купола!

И когда, раскалённая зноем,

Ускользает земля из-под ног,

Своё сердце мы Богу откроем,

И Всевышний не будет к нам строг.

И улыбка сквозь слёзы пробьётся,

И откроется настежь душа,

Словно заново сердце забьётся

Не спеша, не спеша, не спеша

Jelena Sjillo

Översättning: Maria Rodikova

* * *

Så många människoöden som ilar

förbi, än främling, än vän!

Modern vyssjar barnet som vilar,

Stadens brus har ej lagt sig än.

Någon söker sin avbild, likt spegelljus,

Men spegeln hånskrattar blott

Under gyllne kupoler i Herrens hus

finns vårt livs enda tröst och hopp!

Och när marken glödhet under vår fot,

Skälvande glider isär,

Den högste vårt hjärtas bön tar emot,

Och vi ser att han nådefull är.

Bakom tårarna leendet blänker,

En vind fyller själen med tro,

Ny kraft till vart hjärtslag den skänker

Med sin ro, med sin ro, med sin ro

Рисунок Лики Джалагонии. Lika Dzjalagonia.

Рисунок Лики Джалагонии. Lika Dzjalagonia.

Александр Дьяченко

 

* * *

... две телефонные жилы,

Такие тонкие,

Что хрупкость их заставляет

Крайне аккуратно зачищать контакты;

Способные пропустить сотни килобит

На неизвестной им частоте.

Их разделяет лишь оплётка каждой.

Тонкая — не больше миллиметра,

Но для них

Нет стены толще...

Aleksandr Djatjenko

Översättning: Sami Rantamäki

* * *

... två telefontrådar,

Så smala,

Att deras bräcklighet tvingar dem

Att ytterst försiktigt rensa kontakterna;

De kan släppa fram

hundratals kilobit

På en för dem okänd frekvens

Endast en tunn plasthinna skiljer dem åt...

Så tunn — knappt en millimeter,

Men för dem

Finns inte tjockare väggar...

Людмила Стукалова

 

* * *

А знаешь, я устала плакать,

Топить в слезах свою подушку...

Пусть за окном сегодня слякоть —

Я навещу свою подружку...

Мы посидим за чашкой чая,

Былые вспомнив приключенья,

И, громче музыку включая,

Себе устроим развлеченье,

Вконец уставшие от пляски,

Мы отдохнем совсем немного...

Ну, а потом вагона тряска,

Домой привычная дорога...

А жизнь бежит себе по кругу,

И я в руках ее игрушка...

В объятьях выгнется упруго

До слез знакомая подушка...

Ludmila Stukalova

Översättning: Maria Rodikova

* * *

Jag ska inte dränka kudden mer,

Så dumt att låta tårarna rinna...

Det gör detsamma att regnet öser ner —

Nu ska jag hälsa på min väninna...

Hon bjuder på te och vi skrattar då,

Åt äventyr vi delat en gång,

Vi höjer musiken och öser på,

Roar oss själva med dans och sång

Vi tröttnar till slut på vårt upptåg,

Vilar helt lätt och sen...

Jag skakar igen på mitt nattåg,

Den vanliga vägen hem...

En leksak i livets spel jag är,

Samma hjulspår igen — inget mer...

Men kuddens tröst finns alltid där

Den tårarna aldrig överger...

Екатерина Думбадзе

 

КОРОЛЬ И НИЩИЙ

Корону продавал король,

Недорого просил —

Кусочек хлеба и воды —

И нищий уступил.

Отдал он королю свой хлеб

И воду, все отдал.

Не взял корону — и вослед

Неслышно прошептал:

«Живи, мой милый друг, и верь:

Когда-нибудь с небес

Сойдет на землю теплый луч,

И, руки обогрев,

Ты вспомнишь все, что знал тогда,

И вспомнив, кем ты был,

Не постыдись сказать друзьям,

Что милости просил.

Что ради хлеба и воды,

Забыв про стыд и страх,

Вблизи дворцового моста

Корону продавал

— спасен был нищим»

Jekaterina Dumbadze

Översättning: Maria Rodikova

KONUNGEN OCH TIGGAREN

Konungen sålde sin krona,

I gengäld han ville blott få —

En liten bit bröd och vatten —

Och tiggaren gav honom då

Sitt bröd, sitt vatten ja, allt

Men kronan han avstod att ta.

I konungens spår han viskade stilla,

Helt ohörbart han sa;

”Lev väl, min käre vän, och tro:

Att en dag från himmelens rand

Ska en stråle varm mot jorden gå,

Och värma din frusna hand,

Den ska få dig att minnas, allt du visste,

Minnas, vem du var då,

Blygs ej att för vänner berätta,

Om de allmosor du bad att få.

Om att du för bröd och vatten,

Glömsk för skam och skräck,

Alldeles nära slottets port

Din krona sålde bort

—att tiggaren dig frälste”

Наталья Хнкоян

 

* * *

На губах горчит

Привкус прошлого.

Не любить, а быть

Осторожною.

Принесут ветра

Боль незваную.

Стану не твоим

Оправданием.

Обернешься вслед

Синей птицею.

Оградишь от бед —

Не проститься нам.

Отойдут в туман

Сны нежданные.

Полюбить, не быть

Оправданием...

Natalia Chnkojan

Översättning: Maria Rodikova

* * *

Bittert bränner

Smaken av det gångna.

Inte älska, men vara

Försiktig

Vinden bär med sig

Objuden smärta.

Jag ska inte bli

Din ursäkt.

I dess spår du blir

Till en fågel blå.

Mot nöden ett värn —

Vi skiljs aldrig åt.

Oväntade drömmar

Drar sig undan i dunklet.

Förälska sig, men inte vara

Någons ursäkt...

Участники Лито «Молот О.К.» (молодежного объединения литераторов, обитающих в Тбилиси — о’кей) http://abg-molotok.ge Medlemmar i Molot.OK (ungdomsorganisationen för författare och poeter i Tbilisi — o'key) http://abg-molotok.ge
Андрей АВАЛОВ (1990)

Окончил тбилисскую среднюю школу № 43. Публиковался в итоговом сборнике III международного поэтического фестиваля «Поэтех-2009»

(г. Воронеж).

Andrej AVALOV (född 1990) Studentexamen från Tbilisi gymnasium nr 43. Hans dikter

har publicerats i en antologi från den tredje internationella poesifestivalen Poetex-2009, som hölls i Voronezj, Ryssland.

Сусанна АРМЕНЯН (1971)

Окончила филологический факультет Тбилисского Государственного Университета. Публиковалась в местных и зарубежных литературных изданиях. Автор поэтического сборника «у.е.динение» (2010).

Susanna ARMENJAN (född 1971)

Examen från filologiska fakulteten vid Tbilisi Statliga Universitet.

Hon har publicerats i Georgien och internationellt och gav 2010 ut poesisamlingen ”u.e.dinenie”.

Георгий АРУТЮНОВ (1983)

Окончил университет г. Лампетера, Уэльс. Публиковался в местных и зарубежных литературных изданиях. Получил приз симпатий жюри на конкурсе молодых русскоязычных литераторов Закавказья в феврале 2012.

Georgij ARUTIONOV (född 1983)

Examen från universitetet i Lampeter, Wales. Han har publicerats i Georgien och internationellt och fick ett hedersomnämnande vid en tävling för unga ryskspråkiga författare och poeter i Kaukasus 2012.

Лика ДЖАЛАГОНИЯ (1988)

Окончила факультет графики Тбилисской академии художеств. Публиковалась в местных литературных изданиях, участница нескольких литературных конкурсов.

Lika DZJALAGONIA (född 1988)

Examen från grafiska fakulteten vid Tbilisi konstakademi. Hon har publicerats i Georgien och deltagit i några litterära tävlingar.

Ада ДЖИЛАВДАРОВА (1972)

Художник-аниматор. Дипломант конкурса молодых русскоязычных литераторов Грузии (2011) в номинации «перевод с грузинского». Публиковалась в местных и зарубежных литературных изданиях.

Ada DzJILAvDAROvA (född 1972)

Animatör. Pristagare i en tävling för unga ryskspråkiga författare och poeter i Georgien 2011 inom genren översättning från georgiska. Har publicerats i Georgien och internationellt.

Екатерина ДУМБАДЗЕ (1979)

Публикация в литературно-аналитическом «Листке АБГ».

Автор книги стихов «Страна дураков» (2007).

Jekaterina DuMBADzE (född 1979)

Har publicerats i den litteraturanalytiska tidskriften ABG. Hon gav 2007 ut diktsamlingen Dårarnas land.

Александр ДЬЯЧЕНКО (1983) Окончил факультет связи Грузинского Технического Университета.

Публиковался в местных и зарубежных литературных изданиях. Входит в состав рок-группы «Пилигримы».

Aleksandr DJATJENKO (född 1983)

Examen från fakulteten för elektronisk kommunikation vid Georgiens tekniska universitet. Har publicerats i Georgien och internationellt. Medlem av rockgruppen Piligrimy (”Pilgrimer”).

Марина ЛАМАР (ЧАЧУА) (1973) Участник Форума молодых писателей в Липках (2009). Печаталась в местных и зарубежных литературных изданиях. Автор двух поэтических сборников: «Я слышу мысль» (2002), «Грани» (2008). Marina LAMAR (TJATJuA) (född 1973)

Deltog i Forum för unga författare i Lipki, Ryssland, 2009. Har publicerats i Georgien och internationellt. Hon har gett ut två diktsamlingar: Jag hör tanken, 2002, och Gränser, 2008.

Анна ЛОБОВА-КУБЕЦОВА (1977) Аспирант кафедры славистики философского факультета Карлова Университета в Праге. Лауреат международного поэтического турнира

«Стихоборье» (2009). Публикации в местных и зарубежных литературных изданиях.

Anna LOBOvA-KuBETSövA (född 1977)

Doktorand vid institutionen för slavistik, filosofiska fakulteten vid Karlov universitetet i Prag. Fick första pris vid den internationella

poesiturneringen Diktkampen, 2009. Hon har publicerats i Georgien och internationellt.

Dmitrij LOSKUTöv (född 1978)

Examen från fysiska fakulteten vid Tbilisi statliga universitet. Han har publicerats i Georgien och internationellt.

Har gett ut diktsamlingarna A.s. b.i. Angel s butylkoj istiny (”Ängel med en butelj sanning”), 2006, och cPUSTJAk 30 år, 2010.

Давид МЕЗУРНИШВИЛИ (1980) Окончил Тбилисский Институт экономических отношений и Институт медицинской общей и прикладной психологии. Участник Форума молодых писателей в Липках (2009). Публиковал­ся в местных и зарубежных литературных изданиях. Вошел в сборник «Молодые писатели России». Солист рок-группы «Пилигримы».

David MEZURNISJvILI (född 1980)

Examen från Tbilisi institut för ekonomiska relationer samt Institutet för medicinsk och specialiserad psykologi. Deltog i Forum för unga författare och poeter i Lipki 2009. Har publicerats i Georgien och internationellt. Medverkade i antologin Rysslands unga författare.

Solist i rockgruppen Piligrimy (”Pilgrimer”).

Олег МЧЕДЛИШВИЛИ (1974)

Окончил Тбилисский политехнический институт и Тбилисский театральный институт. Дипломант конкурса молодых русскоязычных литераторов Гру­зии (2011) в номинации «проза». Публикации в местных и зару­бежных литературных изданиях.

Oleg MTJEDLISJvILI (född 1974)

Examen från Tbilisi tekniska institut och Tbilisi teaterinstitut. Pristagare i en tävling för unga ryskspråkiga författare och poeter i Georgien, inom genren prosa.

Har publicerats i Georgien och internationellt.

Дмитрий СПОРЫШЕВ (1981)

Окончил Тбилисский Театральный институт.

Дипломант конкурса молодых русскоязычных литераторов Гру­зии (2011) в номинации «проза». Публиковался в местных и зару­бежных литературных изданиях.

Dmitrij SPORYSJEv (född 1981)

Examen från Tbilisi Teaterinstitut. Pristagare i en tävling för unga ryskspråkiga författare och poeter skribenter i Georgien, inom genren prosa. Har publicerats i Georgien och internationellt.

Людмила СТУКАЛОВА (1982)

Окончила Тбилисское хореографическое училище. Публиковалась в местных и зарубежных литературных изданиях.

Ludmila STUKALOVA (född 1982)

Examen från Tbilisi koreografiska skola. Har publicerats i Georgien och internationellt.

Наталья ХНКОЯН (1985)

Окончила филологический факультет Тбилисского государ­ственного университета. Публикация в литературно-ана­литическом «Листке АБГ»

Natalja CHNKOJAN (född 1985)

Examen från filologisk fakultet, Tbilisi statliga universitet.

Har publicerats i den litteraturanalytiska tidskriften Listok ABG.

Анна ЦИЛОСАНИ (1990)

Студентка ф-та психологии Университета им. Ильи Чавчавадзе. Публиковалась в местных и зарубежных литературных изданиях.

Anna TSILöSANI (född 1990)

Student vid psykologiska fakulteten vid Ilja Tjavtjavadzeuniversitetet. Har publicerats i Georgien och internationellt.

Елена ШИЛЛО (1981)

Окончила Тбилисское хореографическое училище. Публиковалась в местных и зарубежных литературных изданиях.

Jelena SJILLO (född 1981)

Examen från Tbilisi koreografiska skola. Har publicerats i Georgien och internationellt.

Игорь ЭИБОВ (1971)

Выпускник Грузинского технического университета. Дипломант конкурса молодых русскоязычных литераторов Грузии (2011) в номинации «поэзия». Публиковался в местных и зарубежных литературных изданиях.

Igor EIBöv (född 1971)

Examen från Georgiens tekniska universitet. Pristagare i en tävling för unga ryskspråkiga författare och poeter i Georgien, inom genren poesi. Har publicerats i Georgien och internationellt.

Переводчики: Översättare:
Сами Рантамеки (1985)

Из Larsmo, Финляндия. Политолог. Изучал русский в университетах в Хельсинки, в Латвии и Удмуртии.

Живет и работает в Петербурге.

Sami RANTAMÄKI (född 1985)

Från Larsmo, Finland. Samhällsvetare. Har studerat ryska vid Helsingfors universitet, samt vid universitet i Lettland och Udmurtien. Bor och arbetar i Sankt Petersburg.

Мария Родикова (1963)

Родилась в Швеции Бакалавр литературы. Изучала русский в университетах Упсалы, Стокгольма и Москвы. Живет и работает в Стокгольме.

Maria RODIKOVA (född 1963)

Född i Sverige. Fil.kand. i litteraturvetenskap. Har studerat ryska vid universitet i Uppsala, Stockholm och Moskva. Bor och arbetar i Stockholm.

Галина Маркова (1985)

Родилась в Петербурге, в детстве переехала в Швецию. Окончила факультет Медиа и коммуникации, изучала литературоведение и социологию в Стокгольмском университете.

Galina MARKOVA (född 1985)

Föddes i Sankt Petersburg och flyttade som barn till Sverige. Fil. kand. i media och kommunikation vid Stockholms universitet, där hon även har studerat litteraturvetenskap och sociologi.

på svenska
Русско-Шведский словарь для мобильного телефона и планшета. 115 тыс слов
Частные объявления по Швеции

В Стокгольме:

04:54 13 апреля 2024 г.

Курсы валют:

1 EUR = 11,427 SEK
1 RUB = 0,13 SEK
1 USD = 10,635 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Swedish Palm © 2002 - 2024